Sociale en technische wetenschappen

Laat je informeren

Sociale en technische wetenschappen is een polyvalente richting. De sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen vormen twee belangrijke pijlers van de opleiding. De toepassingen ervan worden in facilitaire contexten aangereikt: het zorg dragen voor de mens (woning, verblijf, …) en zijn omgeving (gebouw, maatschappij, …) op een economisch verantwoorde manier en met aandacht voor duurzame ontwikkeling. Informatica heeft hierbij een ondersteunende rol. Deze richting is aangewezen voor wie interesse heeft voor wetenschappen, maar niet uitsluitend voor de abstract wetenschappelijke benadering. Belangstelling hebben voor de domeinen gericht naar de mens, het samenleven en de maatschappij is onontbeerlijk. In de integrale opdrachten wordt projectmatig gewerkt rond onderzoeken, organiseren, presenteren en eigen studieloopbaan in handen nemen. Tevens maken de leerlingen kennis met het latere beroepsleven tijdens de studiekeuzeprojectweek.

Extra info

Binnen het studiegebied personenzorg bieden we als school 3 richtingen aan: In deze presentatie zetten we de verschillen en gelijkenissen op een rijtje om je te helpen een keuze te maken tussen de drie richtingen.

Toelatingsvoorwaarden

Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Sociale en technische wetenschappen worden de leerlingen toegelaten die met vrucht de tweede graad ASO of TSO hebben beëindigd.

Lessentabel

Vak 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 3 3
Informatica 0.5 1
Chemie en wetenschappelijk rekenen 1
Natuurwetenschappen
- Natuurwetenschappen Theorie 3 3
- Natuurwetenschappen Labo 1 1
Muzikale opvoeding 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Sociale wetenschappen
- Sociale wetenschappen algemeen 4 4
- Sociale wetenschappen economie 0.5 1
Lessen maatschappij en duurzaamheid 1
Integrale opdrachten 5 5
Creatieve technieken 1 1
Totaal 35 35

Wat na deze richting?

Sociale en technische wetenschappen is een doorstromingsrichting. Het geeft in het hoger onderwijs goede aansluiting op een professionele bachelor in onderwijs (kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs), in de pedagogie van het jonge kind, in verpleegkunde, in ergotherapie, in sociaal werk, in de toegepaste psychologie, … Voldoende motivatie en aanleg geven ook kansen om te slagen in studierichtingen die voorbereiden op andere paramedische en sociaal-agogisch beroepen. De mogelijkheid voor het volgen van een zevende specialisatiejaar Leefgroepenwer­king, Apotheekassistent , Chemische Procestechnieken, kinderzorg, e.a. bestaat eveneens.

Aansluitende richtingen op onze school

Uitleg specifieke vakken

Een vraag? Wij helpen je graag.

Pedagogisch directeur

Liesbeth Gijsels

Contacteer me

Leerbegeleiding

Tine Van Doorsselaer

Contacteer me

Leerbegeleiding

Tom D'Hauwer

Contacteer me

Leerbegeleiding

Kathy Goethals

Contacteer me

Vlinderleerkracht

Sara Huyghe

Contacteer me

Zorgleerkracht

An De Picker

Contacteer me

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel  zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.