Sociale en technische wetenschappen

Laat je informeren

Sociale en technische wetenschappen is een polyvalente richting. De sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen vormen twee belangrijke pijlers van de opleiding. De toepassingen ervan worden in facilitaire contexten aangereikt: het zorg dragen voor de mens (woning, verblijf, …) en zijn omgeving (gebouw, maatschappij, …) op een economisch verantwoorde manier en met aandacht voor duurzame ontwikkeling. Informatica heeft hierbij een ondersteunende rol. Deze richting is aangewezen voor wie interesse heeft voor wetenschappen, maar niet uitsluitend voor de abstract wetenschappelijke benadering. Belangstelling hebben voor de domeinen gericht naar de mens, het samenleven en de maatschappij is onontbeerlijk. In de integrale opdrachten wordt projectmatig gewerkt rond onderzoeken, organiseren, presenteren en eigen studieloopbaan in handen nemen. Tevens maken de leerlingen kennis met het latere beroepsleven tijdens de studiekeuzeprojectweek.

Binnen deze richting is het mogelijk om een CLIL-traject te kiezen. Klik (in deze kader of in de lessentabel) op het symbool voor meer info.

Extra info

Binnen het studiegebied personenzorg bieden we als school 3 richtingen aan: In deze presentatie zetten we de verschillen en gelijkenissen op een rijtje om je te helpen een keuze te maken tussen de drie richtingen.

Toelatingsvoorwaarden

Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Sociale en technische wetenschappen worden de leerlingen toegelaten die met vrucht de tweede graad ASO of TSO hebben beëindigd.

Lessentabel

Vak 6de jaar
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 3
Informatica 1
Natuurwetenschappen
- Natuurwetenschappen Theorie 3
- Natuurwetenschappen Labo 1
Muzikale opvoeding 1
Lichamelijke opvoeding 2
Sociale wetenschappen
- Sociale wetenschappen algemeen 4
- Sociale wetenschappen economie 1
Integrale opdrachten 5
Creatieve technieken 1
Totaal 35

Wat na deze richting?

Sociale en technische wetenschappen is een doorstromingsrichting. Het geeft in het hoger onderwijs goede aansluiting op een professionele bachelor in onderwijs (kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs), in de pedagogie van het jonge kind, in verpleegkunde, in ergotherapie, in sociaal werk, in de toegepaste psychologie, … Voldoende motivatie en aanleg geven ook kansen om te slagen in studierichtingen die voorbereiden op andere paramedische en sociaal-agogisch beroepen. De mogelijkheid voor het volgen van een zevende specialisatiejaar Leefgroepenwer­king, Apotheekassistent , Chemische Procestechnieken, kinderzorg, e.a. bestaat eveneens.

Aansluitende richtingen op onze school

Uitleg specifieke vakken

Een vraag? Wij helpen je graag.

Pedagogisch directeur

Liesbeth Gijsels

Contacteer me

Leerbegeleiding

Tine Van Doorsselaer

Contacteer me

Leerbegeleiding

Tom D'Hauwer

Contacteer me

Leerbegeleiding

Kathy Goethals

Contacteer me

Vlinderleerkracht

Sara Huyghe

Contacteer me

Zorgleerkracht

An De Picker

Contacteer me

CLIL

Keuzemogelijkheid CLIL in de derde graad

In het vijfde jaar

    • Welzijnswetenschappen,
    • Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen,
    • Gezondheidszorg,
    • Opvoeding en begeleiding.

volg je in het eerste semester aardrijkskunde (1 lesuur per week) in het Engels. Het lesonderwerp is kosmografie. Het tweede semester wordt enkel in het Nederlands gegeven.

In het zesde jaar volg je Godsdienst in het Engels. Bij de keuze voor CLIL in de derde graad, doe je dit steeds voor beide jaren.


Wat is CLIL?

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Het is een vorm van meertalig onderwijs waarbij lessen of lesinhouden van niet-taalvakken worden onderwezen in het Frans of Engels (doeltaal). Tijdens de CLIL-lessen mogen de leerlingen indien nodig wel uitleg vragen in het Nederlands. Op het einde van het schooljaar moet de CLIL-leerling dezelfde leerplandoelstellingen behalen als een niet-CLIL-leerling. Het examen en de toetsen worden in het Engels opgesteld maar je mag altijd verduidelijking vragen in het Nederlands of desnoods ook antwoorden in het Nederlands. De evaluatie van de doeltaal telt niet mee voor de deliberatie.

In deze steeds meer geglobaliseerde wereld zijn we overtuigd dat het kennen van wereldtalen een meerwaarde is. Ook taalzwakke leerlingen hebben baat bij CLIL.

Het is niet verplicht CLIL te volgen. Er wordt een aparte CLIL-klas gevormd. Leerlingen die kiezen voor CLIL in het 5de jaar, volgen automatisch ook CLIL in het 6de jaar.

Meer informatie over CLIL op onze school is te vinden in het schoolreglement.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel  zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Aangepast traject De Lijn op 1 september

Vanaf 9.00uur rijden de bussen niet meer over de markt van Sint-Niklaas.

Opgelet voor de scholieren. Jullie kunnen ’s morgens nog wel afstappen op de markt, maar als jullie terug naar huis gaan niet meer. Dan moet iedereen naar/via het station of de vervanghalte vóór de markt.”


Gebruik gerust de app van ‘De Lijn’.