Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

Kies jouw traject

Klassiek

In deze opleiding wordt de nadruk gelegd op complexe zorgsituaties bij de bejaarde zorgvrager en de thuiszorg in al zijn aspecten. In de klassieke opleiding Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundig wisselen les- en stageweken elkaar af.

Duaal

Meer dan in het klassieke traject wordt de nadruk gelegd op stages en werkplekleren. Op de werkplek wordt een deel van de theorie verwerkt. Als student ga je twee dagen per week naar school en drie dagen werken en leren op de stageplaats, dit tegen een vergoeding onder een arbeidersstatuut.

Laat je informeren

Aan de afgestudeerden uit de studierichting ‘Verzorging’ wordt de mogelijkheid geboden om zich te specialiseren in Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige. De nadruk wordt gelegd op complexe zorgsituaties bij de bejaarde zorgvrager en de thuiszorg in al zijn aspecten. Wie slaagt in deze studies behaalt het diploma secundair onderwijs en is afgestudeerd als Zorgkundige. Naast de ‘gewone’ opleiding Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige, een opleiding waarin les- en stageweken elkaar afwisselen, kan je ook het duale traject Zorgkundige duaal volgen. Dit betekent, meer dan in het klassieke traject, dat de nadruk wordt gelegd op werkplekleren. Op de werkplek wordt een deel van de theorie verwerkt. Als student ga je twee dagen per week naar school en drie dagen werken en leren op de werkplek, dit tegen een vergoeding onder een arbeidersstatuut. Om in Zorgkundige duaal te kunnen starten en slagen, dien je over een flinke dosis zelfstandigheid en arbeidsrijpheid te beschikken.

Toelatingsvoorwaarden

Houder zijn van een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graag bso, behaald in een studierichting van het studiegebied personenzorg of Houder zijn van een diploma secundair onderwijs, behaald in een studierichting van het studiegebied personenzorg: Sociale en technische wetenschappen, Gezondheids- en welzijnswetenschappen of Jeugd- en gehandicaptenzorg.

Lessentabel

Vak Klassiek traject Duaal traject
Godsdienst 2 2
Project algemene vakken 4 3
Expressie 2
Frans 2 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige
- Pedagogische en agogisch handelen 4 2
- Directe zorg 4 2
- Indirecte zorg 2 1
- Stage 11
- Seminarie 3
- Werkplekleren 22
Totaal: 34 38

Toekomstmogelijkheden

Beide trajecten in deze studierichting leiden tot een gelijkwaardig diploma. Na het zevende jaar Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige kan je verder studeren in een se-n-se richting zoals leefgroepenwerking of Animator in de ouderenzorg of Integrale veiligheid. Je kan ook starten met Graduaat Basisverpleegkunde of met een professionele bacheloropleiding. (bv. Verpleegkunde, kleuteronderwijs). Vermits bij Zorgkundige duaal, meer dan in het gewoon traject, de nadruk op leren (theorie en praktijk) op de werkplek wordt gelegd, focust deze richting op onmiddellijke tewerkstelling. Wie na het zevende jaar niet verder wenst te studeren, kan aan de slag in woon- en zorgcentra, in dagcentra voor bejaarden, bij organisaties die instaan voor thuiszorg, bij psychiatrische verzorgingstehuizen, in gezinsvervangende tehuizen, bij organisaties die instaan voor de opvang van kraamgezinnen en in een ziekenhuis als zorgkundige.

Uitleg specifieke vakken

Een vraag? Wij helpen je graag.

Pedagogisch directeur

Liesbeth Gijsels

Contacteer me

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Aangepast traject De Lijn op 1 september

Vanaf 9.00uur rijden de bussen niet meer over de markt van Sint-Niklaas.

Opgelet voor de scholieren. Jullie kunnen ’s morgens nog wel afstappen op de markt, maar als jullie terug naar huis gaan niet meer. Dan moet iedereen naar/via het station of de vervanghalte vóór de markt.”


Gebruik gerust de app van ‘De Lijn’.