Integrale veiligheid

Laat je informeren

Het 7de specialisatiejaar Integrale veiligheid bereidt je voor op het uitoefenen van beroepen in de veiligheidssector en op een eventuele opleiding aan de politieschool of tewerkstelling bij de brandweer. Belangrijke klemtonen worden gelegd op het gepast omgaan met een grote diversiteit aan mensen, een lichamelijke training, toegepaste wetgeving en theoretische en praktische kennis van verschillende veiligheidstechnieken. Je talenkennis (Nederlands, Frans en Engels) wordt verder ontwikkeld in het kader van je later beroep en aansluitende studiemogelijkheden. Tijdens het werkplekleren en de stages maak je kennis met de verschillende werkvelden (politie, publieke en private bewaking, voetbalsteward, brandweer, douane,…) en krijg je een brandblusopleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden moet je:

  • In het bezit zijn van het diploma secundair onderwijs.
  • Een gunstig medisch geschiktheidsattest (model krijg je van de school) voorleggen. Dit attest moet je voorleggen tijdens het intakegesprek.
  • Een uittreksel uit het strafregister (= model art. 596.1.35 Sv – model 1 gereglementeerde activiteiten) voorleggen dat niet ouder is dan 6 maand voor de start van de opleiding, waaruit blijkt dat de kandidaat van onberispelijk gedrag is. Dit attest moet je voorleggen tijdens het intakegesprek.
  • Een positief advies krijgen van de toelatingsklassenraad na een intakegesprek en een sportproef.
  • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en een hoofdverblijfplaats hebben in een van de desbetreffende lidstaten of Zwitserland. Die lidstaten zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden.

Lessentabel

Vak 7e jaar
Godsdienst 1
Toegepast Nederlands 2
Toegepast Frans 2
Toegepast Engels 2
Lichamelijke opvoeding / Sport 6
Recht
- Basisbeginselen 2
- Bewakingswetgeving 2
Veiligheidstechniek
- Toegepaste psychologie 2
- Cultuurinzicht 1
- Deontologie 1
- Preventie 1
- EHBO 2
- Private veiligheid 2
- Politie 2
- Brandweer 1
Werkplekleren / Stages 6
Totaal: 35

Toekomstmogelijkheden

Je krijgt een attest van bewakingsagent en kan werken in de bewakingssector op voorwaarde dat je slaagt voor de psychotechnische proef. Deze proef moet je op eigen initiatief afleggen bij SELOR (selectiebureau van de federale overheid) of wordt afgenomen tijdens de aanwervingsprocedure bij vele bewakingsfirma’s.  Ter informatie: bij een sollicitatiegesprek  bij een bewakingsonderneming wordt een pre-screening en veiligheidsonderzoek aangevraagd. Er wordt verwacht dat jij als (toekomstig) bewakingsagent kan omgaan met dilemma’s. Je kan ze op een integere en ethische wijze oplossen met respect voor diversiteit, individuele rechten en vrijheden, etc. Je beschikt over respect vanuit je functie als bewakingsagent. Meer specifieke voorwaarden om bewakingsagent te kunnen worden vind je op de website https:www.besafe.be (onderdeel Vigilis).

Je behaalt een opleiding tot voetbalsteward en divisiechef.

Je behaalt een attest van gemachtigd opzichter.

Je wordt voorbereid op de politieschool. Je krijgt les van een commisaris van de politie en tijdens het schooljaar kan je deelnemen aan het functioneel parcours (=fysieke test) en aan de cognitieve vaardigheidstesten zodat je, na o.a. het slagen in de persoonlijkheidsproef en het selectiegesprek, snel (afhankelijk van het aantal vacatures) kan starten in de politieschool.  Op al deze proeven worden jullie voorbereid. 

Je behaalt het attest van gemeenschapswacht

Je behaalt het attest van bedrijfseerstehulpverlener (EHBO).

Je behaalt het modulecertificaat levensreddende handelingen van het brevet BO1 (‘brandweerman’).

Je behaalt een certificaat basisopleiding brandbestrijdingsdienst, eerste interventieploeglid en werken op hoogte/valbeveiliging.

Als je aantoont regelmatige leerling te zijn in de opleiding Integrale veiligheid én aan bepaalde andere voorwaarden zoals bepaald door de FOD Binnenlandse Zaken voldoet, geniet je een vrijstelling voor de competentietest voor het federaal geschiktheidsattest voor aspirant-brandweerman doch enkel tot en met 31 augustus van het schooljaar waarin je de opleiding Integrale veiligheid volgt.

Je behaalt het attest preventie-adviseur basisopleiding (niveau 3). 

Je krijgt de kans het VCA-attest te behalen via  zelfstudie en afleggen van examens. Inschrijving gebeurt via de school.

In de pers

Uitleg specifieke vakken

Een vraag? Wij helpen je graag.

Pedagogisch directeur

Liesbeth Gijsels

Contacteer me

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Aangepast traject De Lijn op 1 september

Vanaf 9.00uur rijden de bussen niet meer over de markt van Sint-Niklaas.

Opgelet voor de scholieren. Jullie kunnen ’s morgens nog wel afstappen op de markt, maar als jullie terug naar huis gaan niet meer. Dan moet iedereen naar/via het station of de vervanghalte vóór de markt.”


Gebruik gerust de app van ‘De Lijn’.