Jeugd- en gehandicaptenzorg

Laat je informeren

Als je jezelf in onderstaande beschrijving herkent, dan is de studierichting Jeugd- en gehandicaptenzorg misschien wel iets voor jou!
  • Je bent een persoon met een sociale ingesteldheid.
  • Je houdt ervan om je in te zetten voor andere mensen.
  • Je bent creatief en je wil graag jouw expressieve vaardigheden nog verder ontplooien.
  • Je wil graag praktijkstage doen in de gehandicaptensector (bijv. in een voorziening voor mensen met een beperking, dagcentrum, buitengewoon onderwijs,…).
  • Je staat ervoor open om kennis te maken met kinderen en volwassenen met een beperking.
  • Je wil graag leren hoe je met deze doelgroep kan omgaan, welke ondersteuning zij nodig hebben, hoe jij hen kan stimuleren in hun mogelijkheden.
  • Je bent bereid om in de beroepsgerichte vakken heel wat theoretische kennis op te doen en inzicht te verwerven in de (Jeugd-en) gehandicaptensector.

Extra info

Binnen het studiegebied personenzorg bieden we als school 3 richtingen aan: In deze presentatie zetten we de verschillen en gelijkenissen op een rijtje om je te helpen een keuze te maken tussen de drie richtingen.

Toelatingsvoorwaarden

Om te mogen starten in het vijfde jaar JGZ moet je de tweede graad aso of tso met vrucht beëindigd hebben.

Lessentabel

Vak 6de jaar
Godsdienst 2
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 3
Lichamelijke opvoeding 2
Expressie- en animatietechnieken 2
Beroepsgerichte pedagogiek en psychologie
- Beroepsgerichte psychologie 1
Orthopedagogiek en orthopedagogische vaardigheden
- Orthopedagogiek 3
- Orthopedagogische vaardigheden 2
Wetgeving 1
Biologie van de mens 2
Stage 8
Totaal 35

Wat na deze richting?

Wie slaagt in deze richting kan met zijn/haar diploma verder studeren in het hoger onderwijs. De meest aangewezen studierichtingen zijn een professionele bachelor in de orthopedagogie, in de ergotherapie, in de pedagogie van het jonge kind, in het sociaal werk, in de verpleegkunde of in de lerarenopleiding (in het kleuter- of lager onderwijs). Je kan met dit diploma ook meteen aan de slag als opvoed(st)er/begeleid(st)er (klasse A2) in diverse voorzieningen, in de gehandicaptensector, in internaten en in kinderopvang.

Aansluitende Se-n-Se richtingen op onze school

Uitleg specifieke vakken

Een vraag? Wij helpen je graag.

Pedagogisch directeur

Liesbeth Gijsels

Contacteer me

Leerbegeleiding

Tine Van Doorsselaer

Contacteer me

Leerbegeleiding

Tom D'Hauwer

Contacteer me

Leerbegeleiding

Kathy Goethals

Contacteer me

Vlinderleerkracht

Sara Huyghe

Contacteer me

Zorgleerkracht

An De Picker

Contacteer me

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel  zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Aangepast traject De Lijn op 1 september

Vanaf 9.00uur rijden de bussen niet meer over de markt van Sint-Niklaas.

Opgelet voor de scholieren. Jullie kunnen ’s morgens nog wel afstappen op de markt, maar als jullie terug naar huis gaan niet meer. Dan moet iedereen naar/via het station of de vervanghalte vóór de markt.”


Gebruik gerust de app van ‘De Lijn’.