Kinderzorg / Kinderbegeleider

Kies jouw traject

Klassiek

In deze studierichting wordt de mogelijkheid geboden om zich te specialiseren in de Kinderzorg. De nadruk ligt op het pedagogisch verantwoord omgaan met het gezonde en het zieke kind tot 12 jaar. De stages richten zich op de verschillende vormen van kinderopvang bv. buitenschoolse kinderopvang, peuterklas, eerste kleuterklas en kinderdagverblijf.

Duaal

Binnen het duale traject wordt de nadruk voornamelijk gelegd op werkplekleren. Concreet betekent dit dat je als student twee dagen per week naar school gaat en drie dagen per week gaat werken, dit tegen een vergoeding onder een arbeidersstatuut. Om in Kinderbegeleider duaal te slagen, dien je over een flinke dosis zelfstandigheid en arbeidsrijpheid te beschikken.

Laat je informeren

In deze studierichting wordt de mogelijkheid geboden om zich te specialiseren in de Kinderzorg. De nadruk ligt op het pedagogisch verantwoord omgaan met het gezonde en het zieke kind tot 12 jaar. De stages richten zich op de verschillende vormen van kinderopvang bv. buitenschoolse kinderopvang, peuterklas, eerste kleuterklas en kinderdagverblijf. Wie slaagt in deze studies behaalt het diploma secundair onderwijs. Naast de klassieke opleiding Kinderzorg, een opleiding waarin les- en stageweken elkaar afwisselen, kan je vanaf 1 september ook het traject Kinderbegeleider duaal volgen. Binnen het duale traject wordt de nadruk voornamelijk gelegd op werkplekleren. Concreet betekent dit dat je als student twee dagen per week naar school gaat en drie dagen per week gaat werken, dit tegen een vergoeding onder een arbeidersstatuut. Het eerste deel van het schooljaar werk je in een groepsopvang, in het tweede deel ga je aan de slag in een buitenschoolse opvang. Om in Kinderbegeleider duaal te slagen, dien je over een flinke dosis zelfstandigheid en arbeidsrijpheid te beschikken.

Toelatingsvoorwaarden

  • Houder zijn van een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad bso behaald in een studierichting van het studiegebied ‘Personenzorg’, of
  • Houder zijn van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van het studiegebied ‘Personenzorg’: Sociale en technische wetenschappen of Gezondheids- en welzijnswetenschappen of Jeugd- en gehandicaptenzorg, of
  • Houder zijn van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad bso, uitgereikt in een ander studiegebied dan Personenzorg, mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

Lessentabel

Vak Klassiek traject Duaal traject
Godsdienst 2 2
Project algemene vakken 4 3
Expressie 2
Frans 2 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 1
Kinderzorg
- Pedagogische en agogisch handelen 6 3
- Directe zorg 2 1
- Indirecte zorg 2 1
- Stage 11
- Seminarie 3
- Werkplekleren 22
Totaal: 34 of 35 38

Toekomstmogelijkheden

Beide trajecten in deze studierichting leiden tot een gelijkwaardig diploma. Vermits bij Kinderbegeleider duaal, meer dan in het klassieke traject, de nadruk wordt gelegd op leren op de werkplek (theorie en praktijk), focust deze richting op onmiddellijke tewerkstelling. Na het zevende jaar Kinderzorg / Kinderbegeleider duaal kan je verder studeren in een Se-n-Se richting zoals Leefgroepwerking en Integrale Veiligheid. Je kan ook kiezen voor een Voorbereidend jaar hoger onderwijs of voor een professionele bachelor zoals kleuteronderwijs, verpleegkunde, pedagogie van het jonge kind. Ook het volgen van Graduaat Basisverpleegkunde behoort tot de mogelijkheden. Wie na het zevende jaar niet verder wenst te studeren, kan aan de slag in de groepsopvang, de buitenschoolse kinderopvang, in centra voor kinderenzorg en gezinsondersteuning, in een kleuterklas als ondersteuning van de kleuterjuf, bij organisaties voor opvang van het zieke kind in de thuissituatie en als zelfstandig onthaalouder.

Uitleg specifieke vakken

Een vraag? Wij helpen je graag.

Pedagogisch directeur

Liesbeth Gijsels

Contacteer me

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Aangepast traject De Lijn op 1 september

Vanaf 9.00uur rijden de bussen niet meer over de markt van Sint-Niklaas.

Opgelet voor de scholieren. Jullie kunnen ’s morgens nog wel afstappen op de markt, maar als jullie terug naar huis gaan niet meer. Dan moet iedereen naar/via het station of de vervanghalte vóór de markt.”


Gebruik gerust de app van ‘De Lijn’.