Defensie en veiligheid

Laat je informeren

Defensie en veiligheid is een vooral theoretische studierichting met een beperkt luik praktijk. De leerlingen krijgen een groot pakket algemene vakken te verwerken en sportieve en sociale vaardigheden worden bijgespijkerd. In deze richting ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. recht en deontologie, psychologie, veiligheid en preventie, EHBO, de mens en zijn plaats in de samenleving. Deze richting bereidt enerzijds voor op hogere studies en werkt anderzijds toe naar veiligheidsberoepen als bewakingsagent en penitentiair bewakingsassistent en opleidingen binnen Defensie, brandweer en politie.

BrochureDV
 

Toelatingsvoorwaarden

Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Defensie en Veiligheid worden de leerlingen toegelaten die met vrucht de tweede graad finaliteit D (doorstroom) of D&A (doorstroom en arbeidsmarktgericht) hebben beëindigd.

Lessentabel

De lessentabel voor deze richting ligt op dit moment nog niet vast. 

Wijzigingen onder voorbehoud.

Vak 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 3 2
Engels 2 2
Wiskunde 2 2
Natuurwetenschappen (incl. Anatomie) 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 1 0
Defensie en veiligheid
- Recht 2 2
- Mens en samenleving specifiek 2 2
- Veiligheidstechnieken 5 4
- Werkplekleren 2 4
- Fysieke paraatheid 2 2
- Preventie 1 0
- EHBO 0 2
Totaal 33 33

Wat na deze richting?

Na het voltooien van de opleiding behaal je de beroepskwalificatie ‘Bewakingsagent’ en kan je goed voorbereid deelnemen aan selectieproeven voor leger, brandweer, gevangenis en politie.
Je kan ook verder studeren in het hoger onderwijs, bv. een professionele bachelor Maatschappelijke veiligheid, Integrale veiligheid, Sociaal-agogisch werk en Onderwijs.

Aansluitende richtingen op onze school

Uitleg specifieke vakken

Een vraag? Wij helpen je graag.

Pedagogisch directeur

Liesbeth Gijsels

Contacteer me

Leerbegeleiding

Tine Van Doorsselaer

Contacteer me

Leerbegeleiding

Tom D'Hauwer

Contacteer me

Leerbegeleiding

Kathy Goethals

Contacteer me

Vlinderleerkracht

Sara Huyghe

Contacteer me

Zorgleerkracht

An De Picker

Contacteer me

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel  zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.