Overzicht richtingen

Eerste graad

Eerste jaar
A-stroom
B-stroom
Tweede jaar
Stem-Wetenschappen
Maatschappij en welzijn
Maatschappij en welzijn accent zorg
Maatschappij en welzijn accent voeding
Maatschappij en welzijn + Sport

Tweede graad

Derde jaar

Stem

Maatschappij en welzijn

Studiedomeinen en finaliteit, kan je me dat eens uitleggen?
In het derde jaar wordt er een opsplitsing gemaakt volgens studiedomein en finaliteit.
Finaliteit doorstroom (D): Deze studierichtingen bereiden je voor om een opleiding te volgen aan een hogeschool of een universitaire opleiding die aansluit bij je studierichting van het secundair onderwijs.
Finaliteit doorstroom en arbeidsmarktgericht (D&A): Deze studierichtingen bereiden je voor om te starten op de arbeidsmarkt of een opleiding binnen dit domein te volgen aan een hogeschool.
Finaliteit arbeidsmarktgericht (A): Deze studierichtingen bereiden je voor om te starten op de arbeidsmarkt.

Vierde jaar

Beroepssecundair onderwijs

Verzorging - Voeding

Technisch secundair onderwijs

Sociale en technische wetenschappen

Techniek wetenschappen

Derde graad

Beroepssecundair onderwijs

Verzorging

Logistiek medewerker in de voeding en zorg (Organistatiehulp)

Technisch secundair onderwijs

Chemie

Defensie en veiligheid

Farmaceutisch technisch assistent

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Jeugd en gehandicaptenzorg

Sociale en technische wetenschappen

Techniek wetenschappen

Zevende jaren

Beroepssecundair onderwijs
Kinderzorg | Kinderbegeleider duaal
Thuis- en bejaardenzorg | Zorgkundige duaal
Logistiek assistent in voeding en zorg (Organisatie-assistentie)
Veiligheidsberoepen
Voorbereidend jaar hoger onderwijs
Technisch secundair onderwijs
Leefgroepenwerking (Se-n-Se)
Integrale veiligheid (Se-n-Se)
Apotheekassistent (Se-n-Se)
Chemische procestechnieken (Se-n-Se) | Duaal

HBO5

Verpleegkunde - 3 jarige opleiding