Apotheekassistent

Laat je informeren

Deze studierichting bereidt je voor op werk in de farmaceutische sector. De opleiding richt zich vooral tot mensen met interesse in wetenschappen en geneesmiddelen. Nauwkeurig kunnen werken, een goed geheugen, grote verantwoordelijkheidszin en vlot met mensen kunnen omgaan zijn noodzakelijke attitudes. De theoretische kennis pas je toe gedurende 300 uren stage in de apotheek.

Toelatingsvoorwaarden

Alle leerlingen die wensen in te schrijven moeten in het bezit zijn van het diploma secundair onderwijs: Worden automatisch toegelaten: leerlingen uit het studiegebied Chemie (Techniek-wetenschappen en Chemie) Worden toegelaten na gunstig advies van de klassenraad: leerlingen die hun diploma secundair onderwijs behaalden in een aso- of andere tso-studierichting. Deze leerlingen hebben bij voorkeur een richting gevolgd met chemie en biologie of natuurwetenschappen in de derde graad.

Bij inschrijving word je uitgenodigd op een intakegesprek om na te gaan of je beschikt over voldoende capaciteiten en de nodige motivatie om deze intensieve studierichting aan te vatten. Je krijgt meer informatie over de opleiding en gelegenheid om vragen te stellen. Ter voorbereiding van het intakegesprek vul je de online vragenlijst in minstens drie dagen voor het intakegesprek. 

Lessentabel

Vak 7e jaar
Nederlands 1
Farmaceutisch plantkunde 1
Farmaceutische technologie
- Theorie Farmaceutische technologie 3
- Labo Farmaceutische technologie 3
Geneesmiddelenleer 4
Parafarmacie 2
Toxicologie 1
Tarificatie en wetgeving 1
Toegepaste biologie 3
Toegepaste chemie 2
Toegepaste fysica 1
Seminarie 2
Stage 10
Totaal: 34

Toekomstmogelijkheden

Het beroep van Apotheekassistent is als officieel beroep erkend (KB 03/02/97). Met het certificaat van het 7de jaar Apotheekassistent voldoe je aan de voorwaarden van dit koninklijk besluit. Je kan aan de slag in apotheken, ziekenhuisapotheken en distributie van geneesmiddelen.

Nog vragen?

Hoe lang duurt deze studie?

Het zevende jaar apotheekassistent is een compacte eenjarige opleiding.

Wanneer start de opleiding?

Op 1 september is een introductiedag. De lessen starten op 2 september.

Kan ik na 1 september nog starten met de opleiding voor apotheekassistent?

In de loop van de maand september kan je nog instromen in de opleiding. Gezien het een zeer compacte opleiding is, moet je beseffen dat een latere instroom wel een extra inspanning zal vragen om op zelfstandige basis de gemiste leerstof in te halen. Het is aangewezen om op 1 september te starten of, indien dit door omstandigheden niet kan, zo snel mogelijk aan te sluiten.

Hoe ziet een weekschema eruit tijdens lesweken?

Dit schema dient als model. Elk jaar kan de verdeling van de vakken en de vrije lestijden variëren. Je hebt minstens een halve dag vrij, die kan ook op een andere dag vallen dan woensdag of donderdag! Een tweede vrije halve dag is geen garantie. Het is ook mogelijk dat af en toe één van de vrije halve dagen wegvallen om wille van een uitstap, bedrijfsbezoek.

Hoe ziet een week schema eruit tijdens stageweken?

Dit schema dient als model. Elk jaar kan de verdeling van de vakken en de vrije lestijden variëren. Je hebt minstens een halve dag vrij in de tweede helft van de week; dit kan ook op een ander moment vallen dan vrijdagnamiddag.

Hoe lang duurt de stage?

In november en van februari tot en met begin juni loop je 2,5 dagen stage per week. Tijdens de stageweken in november en van februari tot einde schooljaar heb je op maandag en dinsdag les en op woensdag, donderdag en vrijdag ga je op stage. Eén van deze stagedagen heb je een halve dag vrij.

Waar kan ik stage lopen?

De stage gaat door in een voor het publiek toegankelijke apotheek. Wie wenst kan ook een maand in een ziekenhuis stage lopen.

Mag ik zelf een stageplaats zoeken?

Studenten zoeken zelf hun stageplaats, dit in samenspraak en met hulp van de stagecoördinator van deze opleiding. Stage lopen in de buurt van de woonplaats is toegestaan, weliswaar binnen een straal van 15 km van de school. Verafgelegen stageplaatsen zullen enkel in uitzonderlijke gevallen worden toegestaan. Stage lopen bij familieleden is niet toegestaan.

Welk diploma moet ik bezitten om me te kunnen inschrijven?

Alle leerlingen die wensen in te schrijven moeten in het bezit zijn van het diploma secundair onderwijs. Worden automatisch toegelaten: leerlingen uit het studiegebied Chemie (Techniek-wetenschappen en Chemie). Worden toegelaten na gunstig advies van de klassenraad: leerlingen die hun diploma secundair onderwijs behaalden in een aso- of andere tso-studierichting. Deze leerlingen hebben bij voorkeur een richting gevolgd met chemie en biologie of natuurwetenschappen in de derde graad.

Is het aangewezen de vakantiecursus chemie te volgen?

Voor studenten die in hun vooropleiding maar een beperkte hoeveelheid chemie en/of natuurwetenschappen hebben gehad, is het sterk aangewezen om de vakantiecursus chemie te volgen. Deze vakantiecursus gaat door in de laatste week van augustus op Carolus. Meer informatie hierover krijg je bij de inschrijving.

Ik heb het diploma zevende jaar voorbereidend jaar hoger onderwijs (7 naamloos). Kan ik volgend schooljaar 7 apotheekassistent volgen?

Zeer zeker. Ben je geïnteresseerd in het medische/paramedische, zoek je een beroep met veel menselijke contacten dan is deze richting geknipt voor jou.

Ik heb een getuigenschrift zevende jaar BSO. Kan ik volgend schooljaar 7 apotheekassistent volgen?

We raden je aan om eerst het zevende voorbereidend jaar hoger onderwijs (7 naamloos) te volgen. In het zevende jaar apotheekassistent wordt de theorie weliswaar onmiddellijk gekoppeld aan de praktijk maar het is toch een zeer compacte en theoretisch wetenschappelijke opleiding. De overstap van 7 BSO naar 7 apotheekassistent is voor de meeste studenten te groot. Na 7VHO zijn de slaagkansen veel hoger.

Ik heb één of meerdere jaren een professionele bacheloropleiding gevolgd. Kan ik volgend schooljaar 7 apotheekassistent volgen?

Dit kan zeker. Plusminus de helft van de studenten die 7 apotheekassistent volgen hebben eerst een professionele bacheloropleiding gevolgd.

Voor studenten die in hun vooropleiding maar een beperkte hoeveelheid chemie en/of natuurwetenschappen hebben gehad, is het sterk aangewezen om de vakantiecursus chemie te volgen. Deze vakantiecursus gaat door in de laatste week van augustus op Carolus. Meer informatie hierover krijg je bij de inschrijving.

Ik heb een of meerdere jaren een professionele bacheloropleiding gevolgd. Kan ik vrijstellingen krijgen?

Je kan vrijstelling krijgen voor chemie en/of biologie op voorwaarde dat:
• Je geslaagd bent voor dat vak (theorie) in het hoger onderwijs
• De leerinhouden overeenstemmen
Indien je een vrijstelling wenst, neem je zo snel mogelijk contact met de vakleerkracht of coördinator van de opleiding (geert.verhelst@sint-carolus.be of karoline.willems@sint-carolus.be)

Ik heb dyscalculie, dyslexie, dyspraxie of autisme. Kan ik deze opleiding volgen?

Dyscalculie:
Alles hangt hierbij af hoe uitgesproken de dyscalculie bij jou is en hoe zich dit vooral uit. In de opleiding en de uitoefening van het beroep is farmaceutisch rekenen een belangrijk onderdeel. Hierbij moet je foutloos kunnen rekenen (rekenfouten kunnen heel schadelijk zijn voor patiënten). Welke rekenvaardigheden heb je hierbij nodig: cijfervaardigheden en het toepassen van de regel van drie. Cijfers foutloos overschrijven is ook een must.
Studenten met dyscalculie mogen steeds een rekentoestel gebruiken ook al moeten medestudenten de oefening door middel van hoofdrekenen oplossen. Andere bijkomende hulpmiddelen kunnen niet worden toegestaan.
Dyslexie
Tijdens de lessen geneesmiddelenleer en biologie zal je veel vreemde namen moeten instuderen. Ben je bereid hiervoor een extra inspanning te leveren dan kan je de studie aanvangen.
In de opleiding ligt de nadruk vooral op mondelinge vaardigheden en minder op schriftelijke vaardigheden. Dit neemt niet weg dat je de specialiteitsnamen van geneesmiddelen, net als de anderen van de klas, zal moeten instuderen. Kleine schrijffouten worden bij studenten met dyslexie toegestaan.
Dyspraxie
Tijdens de lessen farmaceutische technologie leer je ook in praktijk bereidingen maken. Dit vergt een redelijk goede fijne motoriek. Ben je bereid om je hier op toe te leggen (door bijvoorbeeld thuis vaak te koken) dan kan je de studie aanvangen.
Autisme, ASS
Het beroep van apotheekassistent is een zeer sociaal beroep. Per dag kom je al vlot met 50 à 100 verschillende mensen in contact. Goede sociale vaardigheden en ook een vlotte aanpassing aan onverwachte situaties is noodzakelijk om goed te functioneren binnen een apotheek. Dit wordt door mensen met autisme of ASS vaak als heel stressvol ervaren. Wij merken dat dit door leerlingen met autisme of ASS vaak als heel stressvol wordt ervaren. 

Hoe duur is de opleiding?

Alle schoolkosten, inclusief labojas en cursusmateriaal, kan je terugvinden op het overzicht dat je te zien krijgt bij het klikken op het €-teken in de lessentabel. 

Vind je vlot werk als apotheekassistent?

Wij durven met fierheid zeggen dat de kwaliteit van onze opleiding goed aangeschreven is bij werkgevers. Goede studenten vinden heel vlot werk, voornamelijk in een publieke apotheek of ziekenhuisapotheek.

Meer info vind je op de site van de VDAB. Je zal merken dat het aantal werkzoekenden binnen deze sector zeer klein is.
https://www.vdab.be/trendsdoc/schoolverlaters/detail/default.shtml

Waar kan je aan de slag indien je het diploma apotheekassistent hebt behaald?

De meeste afgestudeerden gaan aan de slag in een publieke apotheek of ziekenhuisapotheek. Een minderheid vindt werk in de farmaceutische industrie.

Kan ik nog verder studeren na het behalen van het diploma apotheekassistent?

Dit kan zeker, voornamelijk in de medische en paramedische sector zoals verpleegkunde, biomedische laboratoriumtechnologie….

Hoe verloopt de evaluatie (toetsen en/of examens en/of opdrachten) tijdens deze opleiding?

In de loop van het schooljaar heb je regelmatig testen over een groter deel van de leerstof. Alle testen worden op voorhand gepland en aangekondigd. Ook practica worden geëvalueerd en staan op punten. De testen en practica tellen voor de helft van het totaal aantal punten mee. In december en juni is er een examenperiode. De examens tellen eveneens voor de helft van het totaal aantal punten mee. In tegenstelling met opleidingen in het hoger onderwijs is er geen lesvrije blokperiode voor de examens.

Hoe groot is de klasgroep?

In de klasgroep zitten maximaal 18 studenten. Gemiddeld is de klas 12 à 14 personen groot.

Uitleg specifieke vakken

Een vraag? Wij helpen je graag.

Pedagogisch directeur

Liesbeth Gijsels

Contacteer me

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Aangepast traject De Lijn op 1 september

Vanaf 9.00uur rijden de bussen niet meer over de markt van Sint-Niklaas.

Opgelet voor de scholieren. Jullie kunnen ’s morgens nog wel afstappen op de markt, maar als jullie terug naar huis gaan niet meer. Dan moet iedereen naar/via het station of de vervanghalte vóór de markt.”


Gebruik gerust de app van ‘De Lijn’.