Inschrijven in Sint-Carolus

Wil je graag inschrijven in Sint-Carolus?
Maak dan eerst hier je keuze om te weten welke werkwijze je dient te volgen.
Inschrijven in het eerste jaar
Inschrijven van het tweede t.e.m. zevende jaar

Inschrijven in het eerste jaar

25 maart tot en met 19 april

Digitaal aanmelden vanaf 25 maart om 9.00u

De inschrijvingen voor 1A en 1B voor het schooljaar 2024-2025 verlopen digitaal. Digitaal aanmelden van je kind, kan vanaf 25 maart. Ga naar www.naarhetsecundair.be. Hier vind je alle informatie.

Het maakt niet uit op welk moment tijdens deze periode je jouw kind aanmeldt want iedereen maakt evenveel kans op een plaats in de school van voorkeur. Ook leerlingen die al een broer of zus op onze school hebben en kinderen van personeel (= voorrangsgroepen) moeten zich aanmelden.

25 maart tot en met 19 april
2 mei

Toewijzing vanaf 2 mei

Je krijgt per mail een bericht. Hierin staat in welke school jouw kind een plaats krijgt. 

2 mei
14 mei tot en met 10 juni

Inschrijving van uw kind in de toegewezen school: van 14 mei tot en met 10 juni.

We nemen telefonisch contact met je op en vertellen je hoe de inschrijving verder zal verlopen

14 mei tot en met 10 juni
Vanaf 14 mei 9.00u

Vrij inschrijven vanaf 14 mei.

Vanaf 14 mei kan je vrij inschrijven op de school.

Nadat u zich heeft aangemeld voor inschrijving via het digitale formulier, kan u telefonisch een afspraak maken op 03/7805125 om de inschrijving op school te komen vervolledigen

Vanaf 14 mei 9.00u
Vanaf 1 juli

Voltooien van de inschrijving vanaf 1 juli.

Als je alle documenten (rapport, getuigschrift, adviesformulier, zorgformulier) van de lagere school hebt gekregen, dan kan je tussen 1 en 6 juli een afspraak maken voor een intakegesprek. Pas dan is je inschrijving voltooid.

Vanaf 1 juli
eind augustus

Onthaalmoment voor nieuwe leerlingen 1A en 1B

30 augustus is er steeds een onthaalmoment voor de leerlingen van het eerste jaar. Ouders en leerlingen kunnen hier kennismaken met hun medeleerlingen,  klascoaches en krijgen hun klaslokaal toegewezen. 

eind augustus
1 september

De eerste schooldag

We verwelkomen jullie allemaal in Campus Cumulus voor de eerste schooldag. 

Welkom op Sint-Carolus!

1 september
Inschrijven in het tweede tot en met zevende jaar

Vanaf 29 april om 9u kan je online inschrijven voor al onze richtingen via de website van de school. Na online inschrijving krijg je een bevestigingsmail met informatie over de definitieve inschrijving. Deze vindt plaats op school vanaf 1 juli na telefonische afspraak.

De inschrijvingen voor het tweede tot zevende jaar gebeuren in de L. De Meesterstraat 58 (Campus Cordis). 

Nadat u zich heeft aangemeld voor inschrijving via het digitale formulier, kan u telefonisch een afspraak maken op 03/7805125 om de inschrijving op school te komen vervolledigen. 

Voor een nieuwe inschrijving is de identiteitskaart en het rapport van de vorige school nodig. Minderjarige leerlingen én ouder(s)/voogd moeten aanwezig zijn bij de inschrijving. Leerlingen mogen dus niet ingeschreven worden door een oudere broer/zus. Meerderjarige leerlingen die inschrijven voor een 7de jaar mogen inschrijven zonder ouders. 

Houd er rekening mee dat sommige studierichtingen snel volzet zijn, dus snel inschrijven is aangewezen.

Indien je problemen ondervindt, neem dan contact op met de directie via het contactformulier.

Alvast van harte welkom in Sint-Carolus!

Aangepast traject De Lijn op 1 september

Vanaf 9.00uur rijden de bussen niet meer over de markt van Sint-Niklaas.

Opgelet voor de scholieren. Jullie kunnen ’s morgens nog wel afstappen op de markt, maar als jullie terug naar huis gaan niet meer. Dan moet iedereen naar/via het station of de vervanghalte vóór de markt.”


Gebruik gerust de app van ‘De Lijn’.