Veiligheidsberoepen

Laat je informeren

Het 7de specialisatiejaar Veiligheidsberoepen bereidt je voor op het uitoefenen van meerdere beroepen in de niet-politionele veiligheidssector. Belangrijke klemtonen worden gelegd op het gepast omgaan met een grote diversiteit aan mensen, toegepaste wetgeving en theoretische en praktische kennis van verschillende veiligheidstechnieken. Je krijgt een basispakket talen (Nederlands, Frans, Engels) in het kader van wat je nodig hebt voor de uitoefening van je later beroep en we houden je lichamelijke conditie op peil. Tijdens het werkplekleren en de stages maak je kennis met de verschillende werkvelden (publieke en private bewaking, voetbalsteward, gemeenschapswacht, gemachtigd opzichter, douanier en penitentiair bewakingsassistent of cipier).

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden moet je:

  • Een gunstig medisch geschiktheidsattest (model krijg je van de school) voorleggen. Dit attest moet je voorleggen tijdens het intakegesprek.
  • Een uittreksel uit het strafregister (= model art. 596.1.35 Sv – model 1 gereglementeerde activiteiten) voorleggen dat niet ouder is dan 6 maand voor de start van de opleiding, waaruit blijkt dat de kandidaat van onberispelijk gedrag is. Dit attest moet je voorleggen tijdens het intakegesprek.
  • Een positief advies krijgen van de toelatingsklassenraad na een intakegesprek en een sportproef.
  • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en een hoofdverblijfplaats hebben in een van de desbetreffende lidstaten of Zwitserland. Die lidstaten zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden.

Lessentabel

Vak 7e jaar
Godsdienst 2
Project algemene vakken 4
Toegepast Nederlands 2
Toegepast Frans 2
Toegepast Engels 2
Lichamelijke opvoeding / Sport 4
Recht 2
Recht - Bewakingswetgeving 2
Veiligheidstechniek
- Toegepaste psychologie 2
- Cultuurinzicht 1
- Deontologie 1
- EHBO 2
- Private veiligheid 2
- Toegepaste communicatie 1
Werkplekleren / Stages 5
Totaal: 34

Al onze lesgevers beschikken over de nodige kwalificaties en zijn erkend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Directe Private Veiligheid. 

Toekomstmogelijkheden

Je behaalt het diploma secundair onderwijs dat je toegang geeft tot het hoger onderwijs en tot de 7de Se-n-Se jaren.

Je krijgt een attest van bewakingsagent en kan werken in de bewakingssector op voorwaarde dat je slaagt voor de psychotechnisch proef. Deze proef moet je op eigen initiatief afleggen bij SELOR (selectiebureau van de federale overheid) of wordt afgenomen tijdens de aanwervingsprocedure bij vele bewakingsfirma’s. Ter informatie: bij een sollicitatiegesprek bij een bewakingsonderneming wordt een pre-screening en veiligheidsonderzoek aangevraagd. Er wordt verwacht dat jij als (toekomstig) bewakingsagent kan omgaan met dilemma’s. Je kan ze op een integere en ethische wijze oplossen met respect voor diversiteit, individuele rechten en vrijheden, etc. Je beschikt over respect vanuit je functie als bewakingsagent. Meer specifieke voorwaarden om bewakingsagent te kunnen worden, vind je op de website https:www.besafe.be (onderdeel Vigilis).

Je behaalt het attest van voetbalsteward.

Je behaalt een attest van gemachtigd opzichter.

Je behaalt het attest van gemeenschapswacht.

Je behaalt het attest van bedrijfseerstehulpverlener (EHBO).

Om te kunnen solliciteren bij de brandweer moet je beschikken over het federaal geschiktheidsattest. Als je aantoont regelmatige leerling te zijn in de opleiding Veiligheidsberoepen én aan bepaalde andere voorwaarden zoals bepaald door de FOD Binnenlandse Zaken voldoet, geniet je een vrijstelling voor de competentietest doch enkel tot en met 31 augustus van het schooljaar waarin je de opleiding Veiligheidsberoepen volgt.

In de pers

Uitleg specifieke vakken

Een vraag? Wij helpen je graag.

Pedagogisch directeur

Liesbeth Gijsels

Contacteer me

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Aangepast traject De Lijn op 1 september

Vanaf 9.00uur rijden de bussen niet meer over de markt van Sint-Niklaas.

Opgelet voor de scholieren. Jullie kunnen ’s morgens nog wel afstappen op de markt, maar als jullie terug naar huis gaan niet meer. Dan moet iedereen naar/via het station of de vervanghalte vóór de markt.”


Gebruik gerust de app van ‘De Lijn’.