CLIL

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Het is een vorm van meertalig onderwijs waarbij lessen of lesinhouden van niet-taalvakken worden onderwezen in het Frans of Engels (doeltaal). Tijdens de CLIL-lessen mogen de leerlingen indien nodig wel uitleg vragen in het Nederlands. Op het einde van het schooljaar moet de CLIL-leerling dezelfde leerplandoelstellingen behalen als een niet-CLIL-leerling. Het examen en de toetsen worden in het Engels opgesteld maar je mag altijd verduidelijking vragen in het Nederlands of desnoods ook antwoorden in het Nederlands. De evaluatie van de doeltaal telt niet mee voor de deliberatie.

In deze steeds meer geglobaliseerde wereld zijn we overtuigd dat het kennen van wereldtalen een meerwaarde is. Ook taalzwakke leerlingen hebben baat bij CLIL.

Meer informatie over CLIL op onze school is te vinden in het schoolreglement.

In het tweede jaar A-stroom

Je kan er in 2A voor kiezen zowel LO als geschiedenis te volgen in het Engels. Toetsen en examens leg je af in het Nederlands.

In 2B kan je de keuze maken om de lessen LO in het Engels te volgen.

De leerkracht dompelt je onder in de Engelse taal. Dit taalbad kan je spreekvaardigheid en spreekdurf een serieuze boost geven

In de derde graad

NIEUW – keuzemogelijkheid CLIL in de derde graad 

Het is mogelijk CLIL te volgen in volgende richtingen: 

Het is niet verplicht CLIL te volgen. Er wordt een aparte CLIL-klas gevormd. Leerlingen die kiezen voor CLIL in het 5de jaar, volgen automatisch ook CLIL in het 6de jaar.

  • In het 5de jaar volg je in het eerste semester aardrijkskunde (1 lesuur per week) in het Engels. Het lesonderwerp is kosmografie. Het tweede semester wordt enkel in het Nederlands gegeven.
  • In het 6de jaar volg je in het vak godsdienst (2 lesuren per week) in het Engels
Aangepast traject De Lijn op 1 september

Vanaf 9.00uur rijden de bussen niet meer over de markt van Sint-Niklaas.

Opgelet voor de scholieren. Jullie kunnen ’s morgens nog wel afstappen op de markt, maar als jullie terug naar huis gaan niet meer. Dan moet iedereen naar/via het station of de vervanghalte vóór de markt.”


Gebruik gerust de app van ‘De Lijn’.