Eerste graad

Maak jouw keuze

Eerste jaar
Tweede jaar
Toekomstmogelijkheden
In de tweede en derde graad wordt er een opsplitsing gemaakt volgens studiedomein en finaliteit.
Finaliteit doorstroom (D): Deze studierichtingen bereiden je voor om een opleiding te volgen aan een hogeschool of een universitaire opleiding die aansluit bij je studierichting van het secundair onderwijs.
Finaliteit doorstroom en arbeidsmarktgericht (D&A): Deze studierichtingen bereiden je voor om te starten op de arbeidsmarkt of een opleiding binnen dit domein te volgen aan een hogeschool.
Finaliteit arbeidsmarktgericht (A): Deze studierichtingen bereiden je voor om te starten op de arbeidsmarkt.

Tweede graad

Derde graad

Stem

D

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

D&A

Biotechnologische en chemische technieken

Maatschappij en welzijn

D

Welzijns- wetenschappen

D&A

Gezondheidszorg
Opvoeding en begeleiding

A

Basiszorg en ondersteuning
Assistentie in wonen, zorg en welzijn

Zevende jaren