Eerste graad

Maak jouw keuze

Eerste jaar
A-stroom
B-stroom
Tweede jaar
A-stroom
Stem-Wetenschappen
Maatschappij en welzijn
B-stroom
Maatschappij en welzijn accent zorg
Maatschappij en welzijn accent voeding
Maatschappij en welzijn + Sport
Toekomstmogelijkheden

Voor leerlingen die, op 1 september 2020, starten in de eerste graad

In de tweede en derde graad wordt er een opsplitsing gemaakt volgens studiedomein en finaliteit.
Finaliteit doorstroom (D): Deze studierichtingen bereiden je voor om een opleiding te volgen aan een hogeschool of een universitaire opleiding die aansluit bij je studierichting van het secundair onderwijs.
Finaliteit doorstroom en arbeidsmarktgericht (D&A): Deze studierichtingen bereiden je voor om te starten op de arbeidsmarkt of een opleiding binnen dit domein te volgen aan een hogeschool.
Finaliteit arbeidsmarktgericht (A): Deze studierichtingen bereiden je voor om te starten op de arbeidsmarkt.

Tweede graad

Stem

D

Technologische wetenschappen
Biotechnische wetenschappen

D&A

Biotechnieken

Maatschappij en welzijn

D

Maatschappij en welzijnswetenschappen

D&A

Maatschappij en welzijn

A

Zorg en welzijn

Derde graad

Stem

D

Technologische wetenschappen en engineering
Biotechnologische en chemische wetenschappen

D&A

Biotechnologische en chemische technieken

Maatschappij en welzijn

D

Welzijns- wetenschappen

D&A

Gezondheidszorg
Opvoeding en begeleiding

A

Verzorging
Assistentie in wonen, zorg en welzijn

Zevende jaren

Stem

Apotheekassistent (Se-N-Se)
Chemische procestechnieken (Se-N-Se)

Maatschappelijke veiligheid

Integrale veiligheid (Se-N-Se)
Veiligheidsberoepen

Naamloos

Voorbereidend jaar hoger onderwijs

Maatschappij en welzijn

Leefgroepenwerking (Se-N-Se)
Kinderzorg
Logistiek assistent in voeding en zorg (Organisatie-assistentie)
Thuis- en bejaardenzorg /Zorgkundige

HBO5

Verpleegkunde - 3 jarige opleiding