Voorbereidend jaar hoger onderwijs (Naamloos)

Laat je informeren

Deze studierichting is bedoeld voor leerlingen die de derde graad bso hebben beëindigd en graag een bacheloropleiding in het hoger onderwijs willen volgen. Je beschikt over de capaciteiten en de motivatie om een 7de jaar met vooral algemeen vormende vakken aan te vatten. Zo bevat de lessentabel o.a. vijf uren wiskunde, vijf uren Nederlands en zes uren natuurwetenschappen. Voor deze vakken wordt ernaar gestreefd je op het niveau van de tso-eindtermen te brengen. Het is een theoretische richting die leerlingen voorbereidt op verder studeren. Deze richting is ideaal voor leerlingen die omwille van persoonlijke redenen (ziekte, thuissituatie, ex-Okan leerlingen, sociale of economische omstandigheden, late ontwikkeling…) een beroepsrichting volgden.

Toelatingsvoorwaarden

Voldoen aan één van onderstaande voorwaarden:
 
  • Houder zijn van een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad bso.
  • Houder zijn van het diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in een 7de specialisatiejaar bso
 
Na de inschrijving word je uitgenodigd op een intakegesprek om na te gaan of je beschikt over voldoende capaciteiten en de nodige motivatie om deze ‘moeilijke’ bso-studierichting aan te vatten. De online vragenlijst en instaptoets dien je in te vullen nadat je bent ingeschreven en dat minstens twee dagen voor het intakegesprek. 

Lessentabel

Vak 7de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 5
Engels 3
Frans 3
Wiskunde 5
Natuurwetenschappen 6
Sociale wetenschappen 3
Maatschappelijke vorming 2
Seminarie 1
Totaal: 32

Toekomstmogelijkheden

Als je slaagt in het 7de jaar Voorbereidend jaar hoger onderwijs (Naamloos 7de jaar bso) behaal je het diploma secundair onderwijs waarmee je onmiddellijk een bachelor- of graduaatsopleiding in het hoger onderwijs kunt aanvatten.

Een vraag? Wij helpen je graag.

Pedagogisch directeur

Liesbeth Gijsels

Contacteer me

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Aangepast traject De Lijn op 1 september

Vanaf 9.00uur rijden de bussen niet meer over de markt van Sint-Niklaas.

Opgelet voor de scholieren. Jullie kunnen ’s morgens nog wel afstappen op de markt, maar als jullie terug naar huis gaan niet meer. Dan moet iedereen naar/via het station of de vervanghalte vóór de markt.”


Gebruik gerust de app van ‘De Lijn’.