TWeede graad

Laat je informeren

Een duidelijk overzicht van alle richtingen? We helpen je graag aan de hand van volgende filmpjes.

Maak jouw keuze

Derde jaar

Studiedomeinen en finaliteit, kan je me dat eens uitleggen?
In het derde jaar wordt er een opsplitsing gemaakt volgens studiedomein en finaliteit.
Finaliteit doorstroom (D): Deze studierichtingen bereiden je voor om een opleiding te volgen aan een hogeschool of een universitaire opleiding die aansluit bij je studierichting van het secundair onderwijs.
Finaliteit doorstroom en arbeidsmarktgericht (D&A): Deze studierichtingen bereiden je voor om te starten op de arbeidsmarkt of een opleiding binnen dit domein te volgen aan een hogeschool.
Finaliteit arbeidsmarktgericht (A): Deze studierichtingen bereiden je voor om te starten op de arbeidsmarkt.

Vierde jaar

Beroepssecundair onderwijs
Toekomstmogelijkheden