Zorg en welzijn

Laat je informeren

Zorg en welzijn is een praktische richting binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Dat wil zeggen dat deze studierichting je voorbereidt om te starten op de arbeidsmarkt.

Binnen de richting wordt er in hoofdzaak aandacht gegeven aan de mens in de thuiscontext. De nadruk ligt hierbij vooral op de intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden. . Daarbij wordt het accent gelegd op de gezonde mens in de diverse samenleving en hoe hij daarin zorg draagt voor zichzelf.

De leerlingen verwerven een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Verder worden ze ondergedompeld in de indirecte zorg. De leerlingen leren via een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk aan meer zelfstandig functioneren. Ze voeren diverse praktische taken uit in de thuiscontext zoals voeding bereiden, boodschappen doen, schoonmaken en activiteiten begeleiden.

In de richting Zorg en welzijn verwelkomen we leerlingen die vanuit concrete situaties theoretische inzichten kunnen verwerven. Ze moeten tevens in staat zijn om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Daarbij is de fijn-motorische vaardigheid noodzakelijk. 

Als leerlingen voor de richting Zorg en welzijn kiezen, is het ook belangrijk om te kunnen reflecteren over je eigen denken en handelen. Daarbij komt ook dat het geboeid zijn door de verschillende gezondheidsaspecten (zowel lichamelijk, psychisch en sociaal) een must is. 

Binnen de richting wordt er gewerkt rond verschillende doelgroepen, waaronder kinderen en ouderen. 

Dat je voor deze richting sociaal en communicatief vaardig bent, kunnen we als vanzelfsprekend aannemen. 

Toelatingsvoorwaarden

Tot het eerste leerjaar van de tweede graad (derde jaar) Zorg en welzijn worden de leerlingen toegelaten die het tweede leerjaar B-stroom van de eerste graad (tweede jaar B) met vrucht hebben beëindigd. 

Lessentabel

Vak 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Maatschappelijke vorming 2 2
Artistieke vorming: Beeld 1 0
Artistieke vorming: Muziek 0 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Informatica 1
Klascoaching 1 1
Zorg en welzijn
- Mens en gezondheidszorg 6 6
- Maaltijdzorg 6 6
- Zorg voor interieur en linnen 3 4
Totaal 32 32

Wat na deze richting?

De richting Zorg en welzijn tweede graad is de ideale voorbereiding op de studierichtingen Verzorging en de richting Assistentie in wonen, zorg en welzijn.

Uitleg specifieke vakken

Een vraag? Wij helpen je graag.

Pedagogisch directeur

Ariane Mijs

Contacteer me

Leerbegeleiding

Katrijn Speleman

Contacteer me

Leerbegeleiding

Sarah Van Clapdurp

Contacteer me

Vlinderleerkracht

Sara Huyghe

Contacteer me

Zorgleerkracht

Natalie Portaels

Contacteer me

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Aangepast traject De Lijn op 1 september

Vanaf 9.00uur rijden de bussen niet meer over de markt van Sint-Niklaas.

Opgelet voor de scholieren. Jullie kunnen ’s morgens nog wel afstappen op de markt, maar als jullie terug naar huis gaan niet meer. Dan moet iedereen naar/via het station of de vervanghalte vóór de markt.”


Gebruik gerust de app van ‘De Lijn’.