Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Laat je informeren

Gezondheids- en welzijnswetenschappen is een studierichting die naast een algemene ook een psycho-pedagogische, een zorgkundige en een wetenschappelijke vorming geeft. We bestuderen de mens als totale persoon in al zijn aspecten. Stages en seminaries vormen een verrijkend leerproces. Zij hebben geen beroepsgericht karakter, wel een oriënterende functie: de leerlingen motiveren, voorbereiden op en helpen kiezen bij hun verdere studie in het hoger onderwijs. Over voldoende sociale vaardigheden beschikken is nodig om deze studierichting te starten.

Toelatingsvoorwaarden

Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Gezondheids- en welzijnswetenschappen worden de leerlingen toegelaten die met vrucht de tweede graad ASO of TSO hebben beëindigd.

Lessentabel

Vak 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 3 3
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 3 3
Lichamelijke opvoeding 2 2
Toegepaste biologie
- Toegepaste biologie 2 2
- Anatomie en fysiologie 2 2
Toegepaste chemie 2 2
Toegepaste fysica 1 1
Psychologie en pedagogiek 3 3
Gezondheid en welzijn
- Gezondheid en welzijn 2 2
- Gezondheids- en welzijnsgerichte vaardigheden 1 1
Stages en seminaries
- Seminaries 2 1
- Stage 3 4
Totaal 35 36

Wat na deze richting?

Gezondheids- en welzijnswetenschappen is een doorstromingsrichting die voorbereidt op een reeks studiemogelijkheden binnen het hoger onderwijs in de paramedische, sociale en pedagogische studiegebieden. De mogelijkheden zijn legio: Bachelor in verpleegkunde, vroedkunde, orthopedagogie, ergotherapie, logopedie, audiologie, podologie, medische beeldvorming, sociaal werk, toegepaste psychologie, pedagogie van het jonge kind, onderwijs, agro- en biotechnologie, specialisatie dierenzorg en master in de kinesitherapie,… Ook HBO5-verpleegkunde en de zevende jaren behoren tot de mogelijkheden zoals zevende jaar Leefgroepenwerking, Kinderzorg, Chemische procestechnieken, Apotheekassistent en Integrale veiligheid.

Aansluitende Se-n-Se richtingen op onze school

Een vraag? Wij helpen je graag.

Pedagogisch directeur

Liesbeth Gijsels

Contacteer me

Leerbegeleiding

Tine Van Doorsselaer

Contacteer me

Leerbegeleiding

Tom D'Hauwer

Contacteer me

Leerbegeleiding

Kathy Goethals

Contacteer me

Vlinderleerkracht

Sara Huyghe

Contacteer me

Zorgleerkracht

An De Picker

Contacteer me

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel  zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.