Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Laat je informeren

De studierichting Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een theoretische richting die voorbereidt op studies in zowel universitair als niet-universitair onderwijs. De richting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket wetenschappen en wiskunde. De leerlingen denken vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen. Daarnaast is er ook veel aandacht voor labo en voor geïntegreerd onderzoeken en probleemoplossend denken in biotechnologische en chemische STEM-contexten.
Deze studierichting is aangewezen voor leerlingen die sterk zijn in en interesse hebben voor wiskunde, wetenschappen, labo en programmeren.

Binnen deze richting is het mogelijk om een CLIL-traject te kiezen. Klik (in deze kader of in de lessentabel) op het symbool voor meer info.

Toelatingsvoorwaarden

Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen worden de leerlingen toegelaten die met vrucht de tweede graad finaliteit D (doorstroom) hebben beëindigd.
Om reële kansen te hebben, moeten deze studenten in hun vooropleiding een belangrijk pakket wiskunde en wetenschappen gekregen hebben.

Lessentabel

De lessentabel voor deze richting ligt op dit moment nog niet vast.
Wijzigingen onder voorbehoud.

Vak 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 3 2
Wiskunde 5 6
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Esthetica 0 1
Mens en samenleving 1 0
Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen
- Informaticawetenschappen 1 1
- Biologie inclusief labo 3 3
- Chemie inclusief labo 5 5
- Fysica inclusief labo 4 4
Totaal 33 33
Laatst aangepast op: 26/04/2024

Wat na deze richting?

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen bereidt voor op studierichtingen in het hoger onderwijs in het wetenschappelijk domein.
Tot de mogelijke vervolgopleidingen behoren de academische opleidingen Biotechniek, Biomedische wetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Industriële wetenschappen en technologie, Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie en de professionele opleidingen Biotechniek, Gezondheidszorg, Biochemie, Milieutechnologie, Procestechnologie, Onderwijs.

Aansluitende Se-n-Se richtingen op onze school

Uitleg specifieke vakken

Een vraag? Wij helpen je graag.

Pedagogisch directeur

Liesbeth Gijsels

Contacteer me

Leerbegeleiding

Tine Van Doorsselaer

Contacteer me

Leerbegeleiding

Tom D'Hauwer

Contacteer me

Leerbegeleiding

Kathy Goethals

Contacteer me

Vlinderleerkracht

Sara Huyghe

Contacteer me

Zorgleerkracht

An De Picker

Contacteer me

CLIL

Keuzemogelijkheid CLIL in de derde graad

In het vijfde jaar

    • Welzijnswetenschappen,
    • Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen,
    • Gezondheidszorg,
    • Opvoeding en begeleiding.

volg je in het eerste semester aardrijkskunde (1 lesuur per week) in het Engels. Het lesonderwerp is kosmografie. Het tweede semester wordt enkel in het Nederlands gegeven.

In het zesde jaar volg je Godsdienst in het Engels. Bij de keuze voor CLIL in de derde graad, doe je dit steeds voor beide jaren.


Wat is CLIL?

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Het is een vorm van meertalig onderwijs waarbij lessen of lesinhouden van niet-taalvakken worden onderwezen in het Frans of Engels (doeltaal). Tijdens de CLIL-lessen mogen de leerlingen indien nodig wel uitleg vragen in het Nederlands. Op het einde van het schooljaar moet de CLIL-leerling dezelfde leerplandoelstellingen behalen als een niet-CLIL-leerling. Het examen en de toetsen worden in het Engels opgesteld maar je mag altijd verduidelijking vragen in het Nederlands of desnoods ook antwoorden in het Nederlands. De evaluatie van de doeltaal telt niet mee voor de deliberatie.

In deze steeds meer geglobaliseerde wereld zijn we overtuigd dat het kennen van wereldtalen een meerwaarde is. Ook taalzwakke leerlingen hebben baat bij CLIL.

Het is niet verplicht CLIL te volgen. Er wordt een aparte CLIL-klas gevormd. Leerlingen die kiezen voor CLIL in het 5de jaar, volgen automatisch ook CLIL in het 6de jaar.

Meer informatie over CLIL op onze school is te vinden in het schoolreglement.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel  zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Zit je met een vraag?

stel ze hier

Is er iets niet duidelijk of heb je een suggestie?

Vul het contactformulier hiernaast in en ik behandel zeker jouw vraag/suggestie.

Aangepast traject De Lijn op 1 september

Vanaf 9.00uur rijden de bussen niet meer over de markt van Sint-Niklaas.

Opgelet voor de scholieren. Jullie kunnen ’s morgens nog wel afstappen op de markt, maar als jullie terug naar huis gaan niet meer. Dan moet iedereen naar/via het station of de vervanghalte vóór de markt.”


Gebruik gerust de app van ‘De Lijn’.