Informatie

Algemene omschrijving van de richting

Deze studierichting geeft een praktisch-theoretische vorming die volledig gericht is naar het beroep van verzorgende bij kinderen (0-3 jaar) en bij bejaarden.

De specifieke vakken (Directe zorg, Pedagogisch en agogisch handelen, Indirecte zorg, Integratie en Stage) worden gedurende het schooljaar geïntegreerd gegeven.

In deze richting vragen we van de leerlingen een sociale ingesteldheid en een grote bereidheid tot het bieden van hulp op lichamelijk, (ped)agogisch en huishoudelijk vlak. De stages lopen in kinderdagverblijven en woon- en zorgcentra.

Toelatingsvoorwaarden

Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Verzorging worden de leerlingen toegelaten die met vrucht de tweede graad hebben beëindigd.

Toekomstmogelijkheden

Deze studierichting leidt naar een tewerkstelling als verzorgende in de thuiszorg.

Na het tweede leerjaar van de derde graad (zesde jaar) Verzorging hebben de leerlingen de mogelijkheid om de studies van Hoger Beroepsonderwijs (HBO5) Verpleegkunde te volgen. Zij kunnen ook een zevende specialisatiejaar volgen (Kinderzorg, Thuis- en bejaardenzorg - zorgkundige, Organisatie-assistentie, Veiligheidsberoepen) of de richting "Voorbereidend jaar hoger onderwijs" en zo het diploma secundair onderwijs te behalen. Zowel HBO5 Verpleegkunde als de zevende (specialisatie)jaren kunnen in onze school gevolgd worden.

Aansluitende richtingen in onze school

Lessentabel

Vak

Aantal lesuren (5de jaar)

Aantal lesuren (6de jaar)

Godsdienst

2

2

Nederlands

2

2

Frans

1

1

Engels

1

1

Maatschappelijke vorming

2

2

Wiskunde

1

1

Informatica

1

-

Muzikale opvoeding

1

1

Plastische opvoeding

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Verzorging

- Directe zorg

4

3

- Pedagogisch en agogisch handelen

3

4

- Indirecte zorg

2

2

- Integratie

2

3

- Stages

10

10

Totaal

35

35

Extra uitleg specifieke vakken