Informatie

Algemene omschrijving van de richting

In deze richting wordt de wetenschappelijke vorming gecombineerd met practica. Wie deze studierichting aanvat moet voldoende aanleg en interesse bezitten om naast de technisch-praktische vakken ook de technisch-theoretische vakken te studeren. Een goede basiskennis van wetenschappen en wiskunde is onmisbaar.

Toelatingsvoorwaarden

Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Chemie worden de leerlingen toegelaten die met vrucht de tweede graad ASO of TSO hebben beëindigd. Een zekere wetenschappelijke basiskennis is echter wel aangewezen.

Toekomstmogelijkheden

De studierichting Chemie is zowel een kwalificatierichting als een richting die voorbereidt op het hoger onderwijs. De afgestudeerden kunnen onmiddellijk aan de slag op de arbeidsmarkt of ze kunnen zich verder specialiseren in een se-n-se richting Chemische procestechnieken of Apotheekassistent. De richting Chemie bereidt ook voor op volgende richtingen in het hoger onderwijs: professionele bachelor in de chemie, biochemie, medische en farmaceutische laboratoriumtechnologie, gezondheidszorg en onderwijs.

Aansluitende richtingen in onze school

Lessentabel
VakAantal lesuren (5de jaar)Aantal lesuren (6de jaar)
Godsdienst22
Nederlands33
Frans32
Engels22
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Wiskunde43
Lichamelijke opvoeding22
Toegepaste fysica
- Theorie fysica21
- Laboratorium fysica11
Analytische chemie
- Theorie analytische chemie22
- Labo analytische chemie44
Organische chemie
- Theorie organische chemie22
- Labo organische chemie22
Chemische technologie
- Theorie chemische technologie22
- Labo chemische technologie22
Toegepaste biologie12
Stages-2
Totaal3636

Extra uitleg specifieke vakken