Herstelcoach

Wat doen we? Leerlingen die problemen ervaren met tucht en orde kunnen bij de herstelcoach terecht voor extra ondersteuning bij de re-integratie in het normale lesgebeuren. Waarvoor kan je bij ons terecht? Loopt het dan toch nog eens fout en ben je het juiste pad kwijt (een conflict, een ongepaste reactie, vaak niet in orde,..), […]

Vlinderleerkracht

Vlinderleerkracht Wat doen we? Leerlingen die problemen ervaren met een bepaald vak kunnen bij de vlinderleerkracht terecht voor extra uitleg en remediëring. De vlinderleerkracht biedt ook tijdens de lessen -op vraag van de vakleerkracht- ondersteuning. Waarvoor kan je bij ons terecht? Als je moeilijkheden hebt met een bepaald vak of een bepaald hoofdstuk mag je […]

Zorgleerkrachten

Zorgleerkrachten Waarvoor kan je bij ons terecht? Zit je in de put, heb je iets ergs meegemaakt, vlotten de relaties thuis of op school niet goed… Kortom zit je met een probleem waar je alleen niet uit geraakt, zelfs niet met de hulp van vrienden of vriendinnen of met de hulp van de klassenleraar, dan […]

Leerbegeleiding

Leerbegeleiding Wat doen we? De leerbegeleiders volgen de leerlingen met leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, …) op. Zij zijn de contactpersonen voor de ouders, de leerlingen, de leerkrachten en de externe begeleiders (therapeuten, logopedisten,…) Waarvoor kan je bij ons terecht? Leerlingen met leerproblemen en hun ouders kunnen bij de leerbegeleiders terecht om afspraken te maken over […]

Brede basiszorg

Zorgleerkracht Bij het zorgteam vind je misschien een houvast om je problemen te helpen overbruggen. Vlinderleerkracht Een extra duwtje in de rug nodig bij een onderdeel van de leerstof? Kom gerust eens langs bij de vlinderleerkracht Leerbegeleiding We bekijken wat je  sterke punten zijn en wat er minder gaat. We helpen je graag met het […]

Aangepast traject De Lijn op 1 september

Vanaf 9.00uur rijden de bussen niet meer over de markt van Sint-Niklaas.

Opgelet voor de scholieren. Jullie kunnen ’s morgens nog wel afstappen op de markt, maar als jullie terug naar huis gaan niet meer. Dan moet iedereen naar/via het station of de vervanghalte vóór de markt.”


Gebruik gerust de app van ‘De Lijn’.