Verzorging

Laat je informeren Deze studierichting geeft een praktisch-theoretische vorming die volledig gericht is naar het beroep van verzorgende bij kinderen (0-3 jaar) en bij bejaarden. De specifieke vakken (Directe zorg, Pedagogisch en agogisch handelen, Indirecte zorg, Integratie en Stage) worden gedurende het schooljaar geïntegreerd gegeven. In deze richting vragen we van de leerlingen een sociale […]

Logistiek medewerker in voeding en zorg (Organisatiehulp)

Laat je informeren De studierichting Logistiek medewerker in voeding en zorg (Organisatiehulp) leidt op tot logistiek medewerker binnen verschillende settings zoals ziekenhuizen, zorg- en opvanginstellingen, vakantiecentra, klein-horeca, voedingszaken en gelegenheidsonthaal. Je bent sociaal en hulpvaardig. Je werkt hygiënisch, veilig en je hebt oog voor orde en netheid. Ook stipheid en nauwkeurigheid zijn belangrijk. Omdat je […]

Techniek-Wetenschappen

Laat je informeren De afdeling Techniek-Wetenschappen is een studierichting van hoog niveau die voorbereidt op studies in het hoger onderwijs zowel universitair als niet-universitair. Daarom wordt in deze studierichting aandacht besteed aan een zeer algemene opleiding: taalvakken worden niet uit het oog verloren maar de klemtonen vallen op wetenschappen en wiskunde. Tijdens de practica (fysica […]

Jeugd- en gehandicaptenzorg

Laat je informeren Als je jezelf in onderstaande beschrijving herkent, dan is de studierichting Jeugd- en gehandicaptenzorg misschien wel iets voor jou! Je bent een persoon met een sociale ingesteldheid. Je houdt ervan om je in te zetten voor andere mensen. Je bent creatief en je wil graag jouw expressieve vaardigheden nog verder ontplooien. Je […]

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Laat je informeren Gezondheids- en welzijnswetenschappen is een studierichting die naast een algemene ook een psycho-pedagogische, een zorgkundige en een wetenschappelijke vorming geeft. We bestuderen de mens als totale persoon in al zijn aspecten. Stages en seminaries vormen een verrijkend leerproces. Zij hebben geen beroepsgericht karakter, wel een oriënterende functie: de leerlingen motiveren, voorbereiden op […]

Farmaceutisch-technisch assistent

Laat je informeren Deze studierichting bereidt je voor op werk in de farmaceutische sector. De opleiding richt zich vooral tot mensen met interesse in wetenschappen en geneesmiddelen. Nauwkeurig kunnen werken, een goed geheugen, grote verantwoordelijkheidszin en vlot met mensen kunnen omgaan zijn noodzakelijke attitudes. De theoretische kennis pas je toe gedurende 300 uren stage in […]

Chemie

Laat je informeren In deze richting wordt de wetenschappelijke vorming gecombineerd met practica. Wie deze studierichting aanvat moet voldoende aanleg en interesse bezitten om naast de technisch-praktische vakken ook de technisch-theoretische vakken te studeren. Een goede basiskennis van wetenschappen en wiskunde is onmisbaar.  Toelatingsvoorwaarden Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Chemie […]

B-stroom

Laat je informeren Ons heel betrokken en enthousiast leerkrachtenteam van 1B staat klaar om je uitdagend onderwijs aan te bieden. Je kan je voorbereiden op je droomjob en/of op je ‘droom’studieloopbaan. In 1B mag je ontdekken en onderzoeken. Je verwerft je kennis vooral via concrete toepassingen en mag tijdens alle lessen proefondervindelijk aan de slag. […]

Voorbereidend jaar hoger onderwijs (Naamloos)

Laat je informeren Deze studierichting is bedoeld voor leerlingen die de derde graad bso hebben beëindigd en graag een bacheloropleiding in het hoger onderwijs willen volgen. Je beschikt over de capaciteiten en de motivatie om een 7de jaar met vooral algemeen vormende vakken aan te vatten. Zo bevat de lessentabel o.a. vijf uren wiskunde, vijf […]

Sociale en technische wetenschappen

Laat je informeren Sociale en technische wetenschappen is een polyvalente richting. De sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen vormen twee belangrijke pijlers van de opleiding. De toepassingen ervan worden in facilitaire contexten aangereikt: het zorg dragen voor de mens (woning, verblijf, …) en zijn omgeving (gebouw, maatschappij, …) op een economisch verantwoorde manier en met aandacht […]

A-stroom

Laat je informeren De basisvorming omvat een stevige brok wetenschappen, talen, wiskunde en techniek. In al deze vakken willen we samen met jou, je sterktes en je talenten elke dag meer in de verf zetten en inkleuren. Je wordt uitgedaagd om onze maatschappij in al zijn facetten te leren kennen en jouw sociale competenties brengen we in kaart. […]

Studieaanbod

Overzicht richtingen Eerste graad Eerste jaar A-stroom B-stroom Tweede jaar STEM-wetenschappen Maatschappij en welzijn Maatschappij en welzijn (accent zorg) Maatschappij en welzijn (accent voeding) Maatschappij en welzijn + Sport Opstroomoptie Tweede graad Stem D Biotechnologische STEM-wetenschappen D&A Biotechnieken Maatschappij en welzijn D Maatschappij en welzijns-wetenschappen D&A Maatschappij en welzijn A Zorg en welzijn Studiedomeinen en […]

Aangepast traject De Lijn op 1 september

Vanaf 9.00uur rijden de bussen niet meer over de markt van Sint-Niklaas.

Opgelet voor de scholieren. Jullie kunnen ’s morgens nog wel afstappen op de markt, maar als jullie terug naar huis gaan niet meer. Dan moet iedereen naar/via het station of de vervanghalte vóór de markt.”


Gebruik gerust de app van ‘De Lijn’.