Graduaat basisverpleegkunde

Je wil graag verpleegkundige worden? De opleiding tot graduaat basisverpleegkundige op Sint-Carolus biedt je hiervoor alle mogelijkheden. Onze opleiding situeert zich binnen het hoger beroepsonderwijs op niveau 5, waarbij een diploma secundair onderwijs niveau 4 is en een bachelor diploma niveau 6. We bieden jou een boeiende opleiding met aandacht voor: Individuele ondersteuning en groeikansen […]

Basiszorg en ondersteuning

Laat je informeren Basiszorg en ondersteuning is een praktische richting die zich toespitst op leerlingen die willen doorgroeien naar een zorg- of welzijnsberoep. Leerlingen verwerven huishoudelijke en logistieke competenties maar worden ook voorbereid en georiënteerd op het uitvoeren van taken als Verzorgende, Zorgkundige, Kinderbegeleider baby’s, peuters en schoolgaande jeugd. Inhouden specifiek voor deze richting:• Zorg […]

Assistentie in wonen, zorg en welzijn

Laat je informeren Assistentie in wonen, zorg en welzijn is een praktische richting en is gericht op leerlingen die voor mensen willen zorgen. Zij worden voorbereid op ondersteunend werk in de brede sector van zorg en welzijn. Leerlingen verwerven huishoudelijke en logistieke competenties en maken kennis met verschillende sectoren waarin zij als logistiek assistent, huishoudhulp […]

Defensie en veiligheid

Laat je informeren Defensie en veiligheid is een vooral theoretische studierichting met een beperkt luik praktijk. De leerlingen krijgen een groot pakket algemene vakken te verwerken en sportieve en sociale vaardigheden worden bijgespijkerd. In deze richting ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. recht en deontologie, psychologie, veiligheid en preventie, EHBO, de mens en zijn plaats […]

Opvoeding en begeleiding

Laat je informeren Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting die een psychologische, (ortho)pedagogische en een wetenschappelijk-theoretische vorming geeft. Dit gebeurt vanuit contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg met de focus op kinderen van 0 tot 12 jaar.Ontwikkelingspsychologie, pedagogische modellen en deontologie komen aan bod. De leerlingen leren als kinderbegeleider pedagogisch handelen en oriënteren zich […]

Gezondheidszorg

Laat je informeren Gezondheidszorg is een theoretisch-praktische studierichting die een psychologische, agogische, zorgkundige en een theoretisch-wetenschappelijke vorming geeft. Dit gebeurt vanuit contexten en voorbeelden uit de gezondheids- en welzijnszorg met focus op volwassenen en ouderen. Psychologie, fysiologie en anatomie en deontologie komen aan bod. De leerlingen leren zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mens […]

Welzijnswetenschappen

Laat je informeren Welzijnswetenschappen combineert een brede algemene vorming met vooral sociale wetenschappen, gedragswetenschappen, filosofie en natuurwetenschappen.Vanuit concrete thema’s filosoferen leerlingen over de mens in al zijn aspecten, ontwikkelen ze een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie en de […]

Biotechnologische en chemische technieken

Laat je informeren Biotechnologische en chemische technieken is een theoretisch-praktische studierichting. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis in o.a. chemie en biologie. Via labowerk en procestechnieken worden vaardigheden ontwikkeld van laboratoriumassistent, labotechnisch medewerker en operator in de voedings- chemische en farmaceutische industrie. Toelatingsvoorwaarden Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Biotechnologische en […]

Zesde jaar

Technisch secundair onderwijs Chemie Defensie en veiligheid Farmaceutisch-technisch assistent Gezondheids- en welzijnswetenschappen Jeugd- en gehandicaptenzorg Sociale en technische wetenschappen Techniek-wetenschappen Beroepssecundair onderwijs Logistiek medewerker in voeding en zorg (Organisatiehulp) Verzorging Extra info Binnen het studiegebied personenzorg bieden  we als school binnen TSO 3 richtingen aan:   Gezondheids- en welzijnswetenschappen (GW) Jeugd- en gehandicaptenzorg (JGZ) Sociale […]

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Laat je informeren De studierichting Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een theoretische richting die voorbereidt op studies in zowel universitair als niet-universitair onderwijs. De richting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket wetenschappen en wiskunde. De leerlingen denken vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen. Daarnaast is er ook veel […]

Defensie en veiligheid (zesde)

Laat je informeren  https://site.tisca.be/wp-content/uploads/2022/05/Opendeur-DV_2022-05-02.mp4 Wat kan je verwachten van deze opleiding? Toelatingsvoorwaarden Om te mogen starten in het vijfde jaar Defensie en veiligheid moet je de tweede graad aso, tso of kso met vrucht beëindigd hebben. Onderdaan zijn van en zijn hoofdverblijfplaats in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland Medisch geschikt zijn […]

Zorg en welzijn

Laat je informeren Zorg en welzijn is een praktische richting binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Dat wil zeggen dat deze studierichting je voorbereidt om te starten op de arbeidsmarkt. Binnen de richting wordt er in hoofdzaak aandacht gegeven aan de mens in de thuiscontext. De nadruk ligt hierbij vooral op de intermenselijke verhoudingen waardoor er flink […]

Aangepast traject De Lijn op 1 september

Vanaf 9.00uur rijden de bussen niet meer over de markt van Sint-Niklaas.

Opgelet voor de scholieren. Jullie kunnen ’s morgens nog wel afstappen op de markt, maar als jullie terug naar huis gaan niet meer. Dan moet iedereen naar/via het station of de vervanghalte vóór de markt.”


Gebruik gerust de app van ‘De Lijn’.