Wat doen we?

De leerbegeleiders volgen de leerlingen met leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, …) op. Zij zijn de contactpersonen voor de ouders, de leerlingen, de leerkrachten en de externe begeleiders (therapeuten, logopedisten,…)

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Leerlingen met leerproblemen en hun ouders kunnen bij de leerbegeleiders terecht om afspraken te maken over de wijze waarop hun problemen opgevolgd kunnen/moeten worden. Zij overleggen met de leerkrachten en de externe begeleiders op welke wijze rekening kan gehouden worden met het leerprobleem. Bijvoorbeeld: een leerling met dyslexie mag in de les Nederlands bij een spellingsoefening zijn memokaarten gebruiken.

Waar vind je ons?

Ze hebben een bureau in de Hospitaalstraat. Je vindt ze terug in de gang van de directie. Ze zitten helemaal achteraan in het laatste lokaal links. Tijdens de schooluren is er steeds een van de leerbegeleiders aanwezig op school.

Hoe te bereiken?

Door te telefoneren naar de school (03/780.51.23) en te vragen naar één van de leerbegeleiders. Dan word je doorverbonden en helpen zij u verder. Je kan natuurlijk ook persoonlijk langskomen. Leerlingen die zich in de Hospitaalstraat bevinden, mogen steeds binnenspringen (voor de lesuren, vanaf 8.00 uur, tijdens de pauze van 10.10 uur of na het middagmaal). Leerlingen in de Meesterstraat kunnen een berichtje achterlaten ter attentie van de leerbegeleiders op de receptie. Vergeet je naam en klas niet te vermelden. Zij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.