Defensie en veiligheid (zesde)

Laat je informeren  https://site.tisca.be/wp-content/uploads/2022/05/Opendeur-DV_2022-05-02.mp4 Wat kan je verwachten van deze opleiding? Toelatingsvoorwaarden Om te mogen starten in het vijfde jaar Defensie en veiligheid moet je de tweede graad aso, tso of kso met vrucht beëindigd hebben. Onderdaan zijn van en zijn hoofdverblijfplaats in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland Medisch geschikt zijn […]

Techniek-Wetenschappen

Laat je informeren De afdeling Techniek-Wetenschappen is een studierichting van hoog niveau die voorbereidt op studies in het hoger onderwijs zowel universitair als niet-universitair. Daarom wordt in deze studierichting aandacht besteed aan een zeer algemene opleiding: taalvakken worden niet uit het oog verloren maar de klemtonen vallen op wetenschappen en wiskunde. Tijdens de practica (fysica […]

Jeugd- en gehandicaptenzorg

Laat je informeren Als je jezelf in onderstaande beschrijving herkent, dan is de studierichting Jeugd- en gehandicaptenzorg misschien wel iets voor jou! Je bent een persoon met een sociale ingesteldheid. Je houdt ervan om je in te zetten voor andere mensen. Je bent creatief en je wil graag jouw expressieve vaardigheden nog verder ontplooien. Je […]

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Laat je informeren Gezondheids- en welzijnswetenschappen is een studierichting die naast een algemene ook een psycho-pedagogische, een zorgkundige en een wetenschappelijke vorming geeft. We bestuderen de mens als totale persoon in al zijn aspecten. Stages en seminaries vormen een verrijkend leerproces. Zij hebben geen beroepsgericht karakter, wel een oriënterende functie: de leerlingen motiveren, voorbereiden op […]

Farmaceutisch-technisch assistent

Laat je informeren Deze studierichting bereidt je voor op werk in de farmaceutische sector. De opleiding richt zich vooral tot mensen met interesse in wetenschappen en geneesmiddelen. Nauwkeurig kunnen werken, een goed geheugen, grote verantwoordelijkheidszin en vlot met mensen kunnen omgaan zijn noodzakelijke attitudes. De theoretische kennis pas je toe gedurende 300 uren stage in […]

Chemie

Laat je informeren In deze richting wordt de wetenschappelijke vorming gecombineerd met practica. Wie deze studierichting aanvat moet voldoende aanleg en interesse bezitten om naast de technisch-praktische vakken ook de technisch-theoretische vakken te studeren. Een goede basiskennis van wetenschappen en wiskunde is onmisbaar.  Toelatingsvoorwaarden Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Chemie […]

Sociale en technische wetenschappen

Laat je informeren Sociale en technische wetenschappen is een polyvalente richting. De sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen vormen twee belangrijke pijlers van de opleiding. De toepassingen ervan worden in facilitaire contexten aangereikt: het zorg dragen voor de mens (woning, verblijf, …) en zijn omgeving (gebouw, maatschappij, …) op een economisch verantwoorde manier en met aandacht […]

Aangepast traject De Lijn op 1 september

Vanaf 9.00uur rijden de bussen niet meer over de markt van Sint-Niklaas.

Opgelet voor de scholieren. Jullie kunnen ’s morgens nog wel afstappen op de markt, maar als jullie terug naar huis gaan niet meer. Dan moet iedereen naar/via het station of de vervanghalte vóór de markt.”


Gebruik gerust de app van ‘De Lijn’.