Defensie en veiligheid

Laat je informeren https://site.tisca.be/wp-content/uploads/2022/05/Opendeur-DV_2022-05-02.mp4 Wat kan je verwachten van deze opleiding? Toelatingsvoorwaarden Om te mogen starten in het vijfde jaar Defensie en veiligheid moet je de tweede graad aso, tso of kso met vrucht beëindigd hebben. Onderdaan zijn van en zijn hoofdverblijfplaats in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland Medisch geschikt zijn […]

Verzorging

Laat je informeren Deze studierichting geeft een praktisch-theoretische vorming die volledig gericht is naar het beroep van verzorgende bij kinderen (0-3 jaar) en bij bejaarden. De specifieke vakken (Directe zorg, Pedagogisch en agogisch handelen, Indirecte zorg, Integratie en Stage) worden gedurende het schooljaar geïntegreerd gegeven. In deze richting vragen we van de leerlingen een sociale […]

Logistiek medewerker in voeding en zorg (Organisatiehulp)

Laat je informeren De studierichting Logistiek medewerker in voeding en zorg (Organisatiehulp) leidt op tot logistiek medewerker binnen verschillende settings zoals ziekenhuizen, zorg- en opvanginstellingen, vakantiecentra, klein-horeca, voedingszaken en gelegenheidsonthaal. Je bent sociaal en hulpvaardig. Je werkt hygiënisch, veilig en je hebt oog voor orde en netheid. Ook stipheid en nauwkeurigheid zijn belangrijk. Omdat je […]

Techniek-Wetenschappen

Laat je informeren De afdeling Techniek-Wetenschappen is een studierichting van hoog niveau die voorbereidt op studies in het hoger onderwijs zowel universitair als niet-universitair. Daarom wordt in deze studierichting aandacht besteed aan een zeer algemene opleiding: taalvakken worden niet uit het oog verloren maar de klemtonen vallen op wetenschappen en wiskunde. Tijdens de practica (fysica […]

Jeugd- en gehandicaptenzorg

Laat je informeren Als je jezelf in onderstaande beschrijving herkent, dan is de studierichting Jeugd- en gehandicaptenzorg misschien wel iets voor jou! Je bent een persoon met een sociale ingesteldheid. Je houdt ervan om je in te zetten voor andere mensen. Je bent creatief en je wil graag jouw expressieve vaardigheden nog verder ontplooien. Je […]

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Laat je informeren Gezondheids- en welzijnswetenschappen is een studierichting die naast een algemene ook een psycho-pedagogische, een zorgkundige en een wetenschappelijke vorming geeft. We bestuderen de mens als totale persoon in al zijn aspecten. Stages en seminaries vormen een verrijkend leerproces. Zij hebben geen beroepsgericht karakter, wel een oriënterende functie: de leerlingen motiveren, voorbereiden op […]

Farmaceutisch-technisch assistent

Laat je informeren Deze studierichting bereidt je voor op werk in de farmaceutische sector. De opleiding richt zich vooral tot mensen met interesse in wetenschappen en geneesmiddelen. Nauwkeurig kunnen werken, een goed geheugen, grote verantwoordelijkheidszin en vlot met mensen kunnen omgaan zijn noodzakelijke attitudes. De theoretische kennis pas je toe gedurende 300 uren stage in […]

Chemie

Laat je informeren In deze richting wordt de wetenschappelijke vorming gecombineerd met practica. Wie deze studierichting aanvat moet voldoende aanleg en interesse bezitten om naast de technisch-praktische vakken ook de technisch-theoretische vakken te studeren. Een goede basiskennis van wetenschappen en wiskunde is onmisbaar.  Toelatingsvoorwaarden Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Chemie […]

Sociale en technische wetenschappen

Laat je informeren Sociale en technische wetenschappen is een polyvalente richting. De sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen vormen twee belangrijke pijlers van de opleiding. De toepassingen ervan worden in facilitaire contexten aangereikt: het zorg dragen voor de mens (woning, verblijf, …) en zijn omgeving (gebouw, maatschappij, …) op een economisch verantwoorde manier en met aandacht […]

Derde graad

Derde graad Laat je informeren Een duidelijk overzicht van alle richtingen? We helpen je graag aan de hand van volgende filmpjes. Play Play Play Maak jouw keuze Derde graad Technisch secundair onderwijs Chemie Defensie en veiligheid Farmaceutisch-technisch assistent Gezondheids- en welzijnswetenschappen Jeugd- en gehandicaptenzorg Sociale en technische wetenschappen Techniek-wetenschappen Beroepssecundair onderwijs Logistiek medewerker in voeding […]