Welzijnswetenschappen

Laat je informeren Welzijnswetenschappen combineert een brede algemene vorming met vooral sociale wetenschappen, gedragswetenschappen, filosofie en natuurwetenschappen.Vanuit concrete thema’s filosoferen leerlingen over de mens in al zijn aspecten, ontwikkelen ze een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie en de […]

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Laat je informeren De studierichting Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een theoretische richting die voorbereidt op studies in zowel universitair als niet-universitair onderwijs. De richting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket wetenschappen en wiskunde. De leerlingen denken vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen. Daarnaast is er ook veel […]