Richting in beeld
Informatie

Algemene omschrijving van de richting

Het 7de specialisatiejaar Veiligheidsberoepen bereidt je voor op het uitoefenen van meerdere beroepen in de niet-politionele veiligheidssector. Belangrijke klemtonen worden gelegd op het gepast omgaan met een grote diversiteit aan mensen, toegepaste wetgeving en theoretische en praktische kennis van verschillende veiligheidstechnieken. Je krijgt een basispakket talen (Nederlands, Frans, Engels) in het kader van wat je nodig hebt voor de uitoefening van je later beroep en we houden je lichamelijke conditie op peil. Tijdens het werkplekleren en de stages maak je kennis met de verschillende werkvelden (publieke en private bewaking, voetbalsteward, gemeenschapswacht, gemachtigd opzichter, douanier en penitentiair bewakingsassistent of cipier).

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden moet je:
 • Het formulier invullen nadat je bent ingeschreven en dat zeven dagen voor het intakegesprek.
 • Met vrucht het tweede leerjaar van de derde graad (zesde jaar) van het beroepssecundair onderwijs beëindigd hebben.
 • Een uittreksel uit het strafregister (= model art. 596.1 Sv – model 1 gereglementeerde activiteiten) voorleggen dat niet ouder is dan 6 maand voor de start van de opleiding, waaruit blijkt dat de kandidaat van onberispelijk gedrag is. Dit attest moet je voorleggen tijdens het intakegesprek.
 • Een positief advies krijgen van de toelatingsklassenraad na een intakegesprek en sportproef
 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en zijn hoofdverblijfplaats heeft in een van de desbetreffende lidstaten of Zwitserland. Die lidstaten zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden.

Toekomstmogelijkheden

 • Je behaalt het diploma secundair onderwijs dat je toegang geeft tot het hoger onderwijs en tot de 7de Se-n-Se jaren.
 • Je krijgt een attest van bewakingsagent en kan werken in de bewakingssector op voorwaarde dat je slaagt voor de psychotechnisch proef. Deze proef moet je op eigen initiatief afleggen bij SELOR (selectiebureau van de federale overheid) of wordt afgenomen tijdens de aanwervingsprocedure bij vele bewakingsfirma’s. Ter informatie: bij een sollicitatiegesprek bij een bewakingsonderneming wordt een pre-screening en veiligheidsonderzoek aangevraagd. Er wordt verwacht dat jij als (toekomstig) bewakingsagent kan omgaan met dilemma’s. Je kan ze op een integere en ethische wijze oplossen met respect voor diversiteit, individuele rechten en vrijheden, etc. Je beschikt over respect vanuit je functie als bewakingsagent. Meer specifieke voorwaarden om bewakingsagent te kunnen worden, vind je op de website https:www.besafe.be (onderdeel Vigilis).
 • Je krijgt een opleiding tot voetbalsteward.
 • Je krijgt een attest van gemachtigd opzichter.
 • Je wordt opgeleid tot gemeenschapswacht.
 • Je behaalt het attest van bedrijfseerstehulpverlener (EHBO).
 • Om te kunnen solliciteren bij de brandweer moet je beschikken over het federaal geschiktheidsattest. Als je aantoont regelmatige leerling te zijn in de opleiding Veiligheidsberoepen én aan bepaalde andere voorwaarden zoals bepaald door de FOD Binnenlandse Zaken voldoet, geniet je een vrijstelling voor de competentietest doch enkel tot en met 31 augustus van het schooljaar waarin je de opleiding Veiligheidsberoepen volgt.

Aansluitende richtingen in onze school

In de pers

Lees volgend artikel over het nieuwe knelpuntberoep: Bewakingsagent  

In FinInfo, het intern magazine van FOD financiën staat er een artikel over de bezoeken die onze leerlingen brachten aan de douane van Zeebrugge, Zaventem en Antwerpen.

Bewakingsbedrijf G4S schenkt in zijn tijdschrift aandacht aan de mogelijkheid om veiligheidsagent te worden d.m.v. een zevende jaar.

Een artikel uit Knack over veiligheid tijdens voetbalwedstrijden.

In de nieuwsbrief van de Haven van Antwerpen Linker Oever werd er in februari aandacht geschonken aan de job als bewakingsagent in een havenbedrijf.

Meer bevoegdheden voor bewakingsagenten

Tekort aan brandweermannen in het Waasland

Een opleiding met gegarandeerd werk

Wat je zeker mag weten wanneer je overweegt te werken als bewakingsagent.

Lessentabel
VakAantal lesuren
Godsdienst2
Project algemene vakken4
Toegepast Nederlands2
Toegepast Frans2
Toegepast Engels2
Lichamelijke opvoeding4
Recht4
Veiligheidstechniek
- Cultuurinzicht1
- Toegepaste psychologie2
- Deontologie1
- EHBO2
- Toegepaste communicatie1
- Private sector2
Werkplekleren / Stages5
Totaal34
Al onze lesgevers beschikken over de nodige kwalificaties en zijn erkend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Directe Private Veiligheid.

Extra uitleg specifieke vakken