Richting in beeld
Informatie

Algemene omschrijving van de richting

Aan de afgestudeerden uit de studierichting ‘Verzorging’ wordt de mogelijkheid geboden om zich te specialiseren in Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige. De nadruk wordt gelegd op complexe zorgsituaties bij de bejaarde zorgvrager en de thuiszorg in al zijn aspecten. Wie slaagt in deze studies behaalt het diploma secundair onderwijs en is afgestudeerd als Zorgkundige. Naast de ‘gewone’ opleiding Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige, een opleiding waarin les- en stageweken elkaar afwisselen, kan je vanaf 1 september 2019 ook het duale traject Zorgkundige duaal volgen. Dit betekent, meer dan in het klassieke traject, dat de nadruk wordt gelegd op stages en werkplekleren. Op de werkplek wordt een deel van de theorie verwerkt. Als student ga je twee dagen per week naar school en drie dagen werken en leren op de stageplaats, dit tegen een vergoeding onder een arbeidersstatuut. Om in Zorgkundige duaal te kunnen starten en slagen, dien je over een flinke dosis zelfstandigheid en arbeidsrijpheid te beschikken.

Toelatingsvoorwaarden

Houder zijn van een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graag bso, behaald in een studierichting van het studiegebied personenzorg of Houder zijn van een diploma secundair onderwijs, behald in een studierichting van het studiegebied personenzorg: Sociale en technische wetenschappen, Gezondheids- en welzijnswetenschappen of Jeugd- en gehandicaptenzorg.

Toekomstmogelijkheden

Beide trajecten in deze studierichting leiden tot een gelijkwaardig diploma. Na het zevende jaar Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige kan je verder studeren in een se-n-se richting zoals leefgroepenwerking of Animator in de ouderenzorg of Integrale veiligheid. Je kan ook starten met de 3-jarige HBO5 Opleiding Verpleegkunde (Hoger Beroeps Onderwijs Niveau 5) of met een professionele bacheloropleiding. (bv. Verpleegkunde, kleuteronderwijs). Vermits bij Zorgkundige duaal, meer dan in het gewoon traject, de nadruk op leren (theorie en praktijk) op de werkplek wordt afgelegd, focust deze richting op onmiddellijke tewerkstelling. Wie na het zevende jaar niet verder wenst te studeren, kan aan de slag in woon- en zorgcentra, in dagcentra voor bejaarden, bij organisaties die instaan voor thuiszorg, bij psychiatrische verzorgingstehuizen, in gezinsvervangende tehuizen, bij organisaties die instaan voor de opvang van kraamgezinnen en in een ziekenhuis als zorgkundige.

Aansluitende richtingen in onze school

In de pers

Een opleiding met gegarandeerd werk
Lessentabel
VakAantal lesuren KlassiekAantal lesuren Duaal
Godsdienst22
Project algemene vakken43
Expressie2-
Frans21
Lichamelijke opvoeding22
Muzikale opvoeding1-
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige
- Pedagogisch en agogisch handelen42
- Directe zorg42
- Indirecte zorg21
- Seminarie (Stagereflectie, muziek, beweging, expressie)-3
- Stage1122
Totaal3438

Extra uitleg specifieke vakken