Richting in beeld
Informatie

Algemene omschrijving van de richting

Het zevende jaar Logistiek assistent in voeding en zorg (Organisatieassistentie) is een vervolg op de opleiding ‘Logistiek medewerker in voeding en zorg (Organisatiehulp)’. Dit derde leerjaar van de derde graad BSO biedt je extra beroepservaring via stages. Je verdiept je bovendien in een beroepenveld naar keuze waardoor je nog sterker voorbereid op de arbeidsmarkt terechtkomt. Wie slaagt in deze studies behaalt het diploma secundair onderwijs specialisatie Logistiek assistent in voeding en zorg (Organisatie-assistent).

Toelatingsvoorwaarden

In het bezit zijn van het getuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad (6de jaar) van het secundair onderwijs uit één van de volgende studierichtingen:
  • Organisatiehulp (Logistiek medewerker in voeding en zorg);
  • Verzorging;
  • Grootkeuken.
of In het bezit zijn van het diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van het studiegebied Personenzorg:
  • Sociale en technische wetenschappen;
  • Gezondheids- en welzijnswetenschappen (mits instroomweek);
  • Jeugd- en gehandicaptenzorg (mits instroomweek).

Toekomstmogelijkheden

Na het zevende jaar Logistiek assistent in voeding en zorg kan je verder studeren in het secundair onderwijs tso bv. zevende Se-n-se-jaar Leefgroepenwerking of Integrale veiligheid. Wie na het zevende jaar Logistiek assistent in voeding en zorg (Organisatie-assistentie) niet verder wenst te studeren, kan aan de slag:
  • als logistiek assistent in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, openbare diensten, vakantiecentra, kinderdagverblijven, zorg - en opvanginstellingen;
  • als sterilisatie-assistent in een ziekenhuis;
  • als volwaardig medewerker in de voedingssector, tearooms, bistro’s en grootkeukens;
  • als zelfstandige in één van de bovengenoemde beroepen.
 

Aansluitende richtingen in onze school

In de pers

Een opleiding met gegarandeerd werk
Lessentabel
VakAantal lesuren
Godsdienst2
Project algemene vakken4
Frans2
Engels2
Lichamelijke opvoeding2
Organisatie-assistentie
- Logistiek in de zorg6
- Logistiek in de voeding4
- Stage11
Totaal33

Extra uitleg specifieke vakken