Informatie

Algemene omschrijving van de richting

In deze studierichting wordt de mogelijkheid geboden om zich te specialiseren in Kinderzorg. De nadruk ligt op het pedagogisch verantwoord omgaan met het gezonde en het zieke kind tot 12 jaar. De blokstages richten zich op de verschillende vormen van kinderopvang bv. buitenschoolse kinderopvang, peuterklas of eerste kleuterklas en kinderdagverblijf. Wie slaagt in deze studies behaalt het diploma secundair onderwijs specialisatie Kinderzorg.

Toelatingsvoorwaarden

 • Houder zijn van een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad BSO behaald in een studierichting van het studiegebied ‘Personenzorg’, of,
 • Houder zijn van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van het studiegebied ‘Personenzorg’: Sociale en technische wetenschappen of Gezondheids- en welzijnswetenschappen of Jeugd- en gehandicaptenzorg, of
 • Houder zijn van een diploma secundair onderwijs of houder zijn van een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad BSO, uitgereikt in een ander studiegebied dan Personenzorg, mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. Eind augustus wordt voor deze leerlingen een intakegesprek gepland.

Toekomstmogelijkheden

Na het zevende jaar Kinderzorg kan je verder studeren in:
 • het secundair onderwijs: vb. zevende specialisatiejaar Leefgroepwerking tso, Animator in de ouderenzorg tso en Integrale veiligheid tso;
 • een professionele bacheloropleiding: vb. kleuteronderwijs, verpleegkunde, pedagogie van het jonge kind;
 • Voorbereidend jaar hoger onderwijs (naamloos)
 • Hoger Beroepsonderwijs Niveau 5 Verpleegkunde.
Wie na het zevende jaar Kinderzorg niet verder wenst te studeren, kan aan de slag:
 • in kinderdagverblijven;
 • in peutertuinen;
 • in de buitenschoolse kinderopvang;
 • in centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning;
 • in een eerste kleuterklas als ondersteuning van de kleuterjuf
 • bij organisaties voor opvang van het zieke kind in de thuissituatie;
 • als zelfstandige onthaalmoeder.

Aansluitende richtingen in onze school

In de pers

Een opleiding met gegarandeerd werk
Lessentabel
VakAantal lesuren
Godsdienst2
Project algemene vakken4
Expressie2
Frans2
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding*1*
Nederlands1
Kinderzorg
- Pedagogische en agogisch handelen6
- Directe zorg2
- Indirecte zorg2
- Stages11
Totaal34 of *35
*Vrije keuze: als voorbereiding voor de opleiding Bachelor Kleuterleid(st)er

Extra uitleg specifieke vakken