Richting in beeld
Informatie

Algemene omschrijving van de richting

Het 7de specialisatiejaar Integrale veiligheid bereidt je voor op het uitoefenen van beroepen in de veiligheidssector en op een eventuele opleiding aan de politieschool of tewerkstelling bij de brandweer. Belangrijke klemtonen worden gelegd op het gepast omgaan met een grote diversiteit aan mensen, een lichamelijke training, toegepaste wetgeving en theoretische en praktische kennis van verschillende veiligheidstechnieken. Je talenkennis (Nederlands, Frans en Engels) wordt verder ontwikkeld in het kader van je later beroep en aansluitende studiemogelijkheden. Tijdens het werkplekleren en de stages maak je kennis met de verschillende werkvelden (politie, publieke en private bewaking, voetbalsteward, brandweer, douane,...) en krijg je een brandblusopleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden moet je:
  • Het formulier invullen nadat je bent ingeschreven en dat zeven dagen voor het intakegesprek.
  • In het bezit zijn van het diploma secundair onderwijs.
  • Een gunstig medisch geschiktheidsattest (model krijg je van de school) voorleggen. Dit attest moet je voorleggen tijdens het intakegesprek.
  • Een uittreksel uit het strafregister (= model art. 596.1.35 Sv – model 1 gereglementeerde activiteiten) voorleggen dat niet ouder is dan 6 maand voor de start van de opleiding, waaruit blijkt dat de kandidaat van onberispelijk gedrag is. Dit attest moet je voorleggen tijdens het intakegesprek.
  • Een positief advies krijgen van de toelatingsklassenraad na een intakegesprek en een sportproef.
  • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en zijn hoofdverblijfplaats heeft in een van de desbetreffende lidstaten of Zwitserland. Die lidstaten zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden.

Toekomstmogelijkheden

Je krijgt een attest van bewakingsagent en kan werken in de bewakingssector op voorwaarde dat je slaagt voor de psychotechnische proef. Deze proef moet je op eigen initiatief afleggen bij SELOR (selectiebureau van de federale overheid) of wordt afgenomen tijdens de aanwervingsprocedure bij vele bewakingsfirma’s.  Ter informatie: bij een sollicitatiegesprek  bij een bewakingsonderneming wordt een pre-screening en veiligheidsonderzoek aangevraagd. Er wordt verwacht dat jij als (toekomstig) bewakingsagent kan omgaan met dilemma’s. Je kan ze op een integere en ethische wijze oplossen met respect voor diversiteit, individuele rechten en vrijheden, etc. Je beschikt over respect vanuit je functie als bewakingsagent. Meer specifieke voorwaarden om bewakingsagent te kunnen worden vind je op de website https:www.besafe.be (onderdeel Vigilis).

Je krijgt een opleiding tot voetbalsteward en divisiechef.

Je krijgt een attest van gemachtigd opzichter.

Je wordt voorbereid op de politieschool. Je krijgt les van een inspecteur van de politie en tijdens het schooljaar neem je deel aan het functioneel parcours (=fysische test) en aan de cognitieve vaardigheidstesten zodat je, na o.a. het slagen in de persoonlijkheidsproef en het gesprek bij selectiecommissie, snel (afhankelijk van het aantal vacatures) kan starten in de politieschool.  Op al deze proeven worden jullie voorbereid. Wie slaagt voor het 7de jaar Integrale veiligheid krijgt automatisch een vrijstelling van de cognitieve vaardigheidstesten voor de opleiding 'Inspecteur van Politie'.

Je behaalt het attest van bedrijfseerstehulpverlener (EHBO).

Je behaalt het modulecertificaat levensreddende handelingen van het brevet BO1 (‘brandweerman’).

Als je aantoont regelmatige leerling te zijn in de opleiding Integrale veiligheid én aan bepaalde andere voorwaarden zoals bepaald door de FOD Binnenlandse Zaken voldoet, geniet je een vrijstelling voor de competentietest voor het federaal geschiktheidsattest voor aspirant-brandweerman doch enkel tot en met 31 augustus van het schooljaar waarin je de opleiding Integrale veiligheid volgt.

Je behaalt het attest preventie-adviseur basisopleiding (niveau 3). 

Je krijgt de kans het VCA-attest te behalen via  zelfstudie en afleggen van examens. Inschrijving gebeurt via de school.

 

In de pers

Lees volgend artikel over het nieuwe knelpuntberoep: Bewakingsagent  

In FinInfo, het intern magazine van FOD financiën staat er een artikel over de bezoeken die onze leerlingen brachten aan de douane van Zeebrugge, Zaventem en Antwerpen.

Bewakingsbedrijf G4S schenkt in zijn tijdschrift aandacht aan de mogelijkheid om veiligheidsagent te worden d.m.v. een zevende jaar.

Een artikel uit Knack over veiligheid tijdens voetbalwedstrijden.

JobAt zoekt uit hoeveel een brandweerman verdient.

In de nieuwsbrief van de Haven van Antwerpen Linker Oever werd er in februari aandacht geschonken aan de job als bewakingsagent in een havenbedrijf.

Een artikel uit De Standaard over de selectieprocedures bij de politie. Leerlingen die slagen in het 7de jaar Integrale Veiligheid krijgen een vrijstelling voor de cognitieve proef.

Meer bevoegdheden voor bewakingsagenten

Tekort aan brandweermannen in het Waasland

Een opleiding met gegarandeerd werk

Wat je zeker mag weten wanneer je overweegt te werken als bewakingsagent.

Lessentabel
VakAantal lesuren
Godsdienst1
Toegepast Nederlands2
Toegepast Frans2
Toegepast Engels2
Lichamelijke opvoeding / Sport6
Recht - basisbeginselen1
Recht - wetgeving3
Veiligheidstechniek
- Toegepaste psychologie2
- Cultuurinzicht1
- Deontologie1
- Preventie1
- EHBO2
- Private veiligheid2
- Politie2
- Brandweer*1
Werkplekleren / Stages*7
Totaal36
* Uren brandweer: werkplekleren 40 u op jaarbasis levensreddende handelingen: min. 28u. Al onze lesgevers beschikken over de nodige kwalificaties en zijn erkend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Directie Private Veiligheid.

Extra uitleg specifieke vakken