Informatie

Algemene omschrijving van de richting

Jongens en meisjes die meer praktische dan theoretische aanleg bezitten en vooral belangstelling hebben om met mensen om te gaan, zullen hier zeker aan hun trekken komen. Naast de noodzakelijke theoretische basiskennis wordt veel aandacht gegeven aan de technische en praktische opleiding gericht naar de personenzorg. Zin voor verantwoordelijkheid en sociale bewogenheid zijn uiterst belangrijk.

Toelatingsvoorwaarden

Tot het eerste leerjaar van de tweede graad (derde jaar) Verzorging-voeding worden de leerlingen toegelaten die het tweede leerjaar van de eerste graad (tweede jaar) secundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd. Tot het tweede leerjaar van de tweede graad (vierde jaar) Verzorging-voeding worden de leerlingen toegelaten die het eerste leerjaar van de tweede graad (derde jaar) secundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd.

Toekomstmogelijkheden

De richting Verzorging-voeding tweede graad is een uitstekende voorbereiding op de studierichtingen van onze derde graad BSO namelijk Verzorging en Logistiek medewerker in voeding en zorg (Organisatiehulp). Elk van deze richtingen waarborgen trouwens een degelijke beroepsvorming in de zorgsector.

Aansluitende richtingen in onze school

Lessentabel
VakAantal lesuren (3de jaar)Aantal lesuren (4de jaar)
Godsdienst22
Nederlands33
Frans22
Maatschappelijke vorming22
Wiskunde22
Informatica11
Natuurwetenschappen-2
Muzikale opvoeding11
Plastische opvoeding22
Lichamelijke opvoeding22
Verzorging-Voeding
- Gezondheidszorg & voeding87
- Gezondheidszorg & relationele opvoeding45
- Gezondheidszorg & lifestyle44
- Trends & Interieur2-
Klasuur11
Totaal3636

Extra uitleg specifieke vakken