Informatie

Algemene omschrijving van de richting

Bij Sociale en technische wetenschappen vormen de maatschappelijke-sociale en de toegepaste wetenschappelijke vorming de twee pijlers van de opleiding.  Er wordt vooral accent gelegd op de toepassingen van de natuurwetenschappen en de sociale wetenschappen. Deze richting is aangewezen voor leerlingen die wel interesse hebben voor wetenschappen, maar niet uitsluitend voor de abstract wetenschappelijke benadering. Hun belangstelling gaat meer uit naar de boeiende concrete toepassingen ervan.  De integrale opdrachten worden theoretisch ondersteund vanuit de facilitaire wetenschappen.   * De keuze 4de Sociale en technische wetenschappen - optie Chemie is bedoeld voor leerlingen die interesse hebben en goede resultaten behalen voor natuurwetenschappen en wiskunde.  Deze leerlingen zijn goed voorbereid om in de derde graad de studierichtingen Farmaceutisch-Technisch assistent of Chemie te volgen.

Toelatingsvoorwaarden

Tot het eerste leerjaar van de tweede graad (derde jaar) Sociale en technische wetenschappen worden de leerlingen toegelaten die het tweede leerjaar van de eerste graad (tweede jaar) ASO of TSO met vrucht hebben beëindigd. Tot het tweede leerjaar van de tweede graad (vierde jaar) Sociale en technische wetenschappen worden de leerlingen toegelaten die het eerste leerjaar van de tweede graad (derde jaar) ASO of TSO met vrucht hebben beëindigd.

Toekomstmogelijkheden

De richting Sociale en technische wetenschappen tweede graad is de ideale voorbereiding op de meeste studierichtingen van onze derde graad namelijk Jeugd- en gehandicaptenzorg, Sociale en technische wetenschappen, Gezondheids- en welzijnswetenschappen, Farmaceutisch-technisch assistent en Chemie vanuit 4STW optie Chemie.

Aansluitende richtingen in onze school

Lessentabel
VakAantal lesuren (3de jaar)Aantal lesuren (4de jaar)Aantal lesuren (4de jaar Optie Chemie)
Godsdienst222
Nederlands444
Frans333
Engels222
Geschiedenis111
Aardrijkskunde111
Wiskunde334
Informatica111
Natuurwetenschappen
- Natuurwetenschappen theorie333
- Natuurwetenschappen labo111
Chemie--1
Muzikale opvoeding111
Plastische opvoeding221
Lichamelijke opvoeding222
Sociale wetenschappen333
Toegepaste voedingswetenschappen221
Integrale opdrachten444
Klasuur111
Totaal363636

Extra uitleg specifieke vakken