Informatie

Algemene omschrijving van de richting

De leerlingen worden door de keuze van twee beroepenvelden voorbereid op een meer definitieve keuze uit de verschillende studierichtingen van de tweede en derde graad beroepsonderwijs. Naast een aangepaste gemeenschappelijke basisvorming in de algemene en bijzondere vakken, wordt er aan de technische en praktische opleiding gewerkt in de beroepenvelden: "Trends & Interieur" en "Verzorging-voeding".

Toelatingsvoorwaarden

Tot het Beroepsvoorbereidend leerjaar worden toegelaten: - leerlingen die het Eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs als regelmatige leerling hebben beëindigd (dus niet noodzakelijk met vrucht); - leerlingen die 14 jaar worden, uiterlijk op 31 december van het betrokken schooljaar. Mits gunstige beslissing van de toelatings­klassenraad.
Lessentabel
VakAantal lesuren
Basisvorming
Godsdienst2
Nederlands3
Frans2
Maatschappelijke vorming2
Wiskunde3
Natuurwetenschappen2
Plastische opvoeding1
Muzikale opvoeding1
Lichamelijke opvoeding2
Klasuur: Sociale activiteiten / Leren leren1
ICT:informatie- en communicatietechnieken1
Beroepenvelden
Trends & Interieur (Mode)7
Verzorging - Voeding
- Personenzorg2
- Zorg voor voeding4
- Zorg voor leef- en woonsituatie2
Totaal35

Extra uitleg specifieke vakken