Informatie

Algemene omschrijving van de richting

Deze studierichting geeft een praktisch-theoretische vorming die volledig gericht is naar het beroep van verzorgende bij kinderen (0-3 jaar) en bij bejaarden. De specifieke vakken (Directe zorg, Pedagogisch en agogisch handelen, Indirecte zorg, Integratie en Stage) worden gedurende het schooljaar geïntegreerd gegeven. In deze richting vragen we van de leerlingen een sociale ingesteldheid en een grote bereidheid tot het bieden van hulp op lichamelijk, (ped)agogisch en huishoudelijk vlak. De stages lopen in kinderdagverblijven en woon- en zorgcentra.

Toelatingsvoorwaarden

Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Verzorging worden de leerlingen toegelaten die met vrucht de tweede graad hebben beëindigd.

Toekomstmogelijkheden

Deze studierichting leidt naar een tewerkstelling als verzorgende in de thuiszorg. Na het tweede leerjaar van de derde graad (zesde jaar) Verzorging hebben de leerlingen de mogelijkheid om de studies van Hoger Beroepsonderwijs (HBO5) Verpleegkunde te volgen. Zij kunnen ook een zevende specialisatiejaar volgen (Kinderzorg, Thuis- en bejaardenzorg - zorgkundige, Organisatie-assistentie, Veiligheidsberoepen) of de richting "Voorbereidend jaar hoger onderwijs" en zo het diploma secundair onderwijs te behalen. Zowel HBO5 Verpleegkunde als de zevende (specialisatie)jaren kunnen in onze school gevolgd worden.

Aansluitende richtingen in onze school

Lessentabel
VakAantal lesuren (5de jaar)Aantal lesuren (6de jaar)
Godsdienst22
Nederlands22
Frans11
Engels11
Maatschappelijke vorming22
Wiskunde11
Informatica1-
Muzikale opvoeding11
Plastische opvoeding11
Lichamelijke opvoeding22
Verzorging
- Directe zorg43
- Pedagogisch en agogisch handelen34
- Indirecte zorg22
- Integratie23
- Stages1010
Totaal3535

Extra uitleg specifieke vakken