Informatie

Algemene omschrijving van de richting

De afdeling Techniek-Wetenschappen is een studierichting van hoog niveau die voorbereidt op studies in het hoger onderwijs zowel universitair als niet-universitair. Daarom wordt in deze studierichting aandacht besteed aan een zeer algemene opleiding: taalvakken worden niet uit het oog verloren maar de klemtonen vallen op wetenschappen en wiskunde. Tijdens de practica (fysica - chemie - biologie) wordt deze theorie getoetst en geïllustreerd. Deze studierichting is dus aangewezen voor die leerlingen die veel inzet vertonen en die zich willen voorbereiden op hogere studies in het exact-wetenschappelijk domein.

Toelatingsvoorwaarden

Tot het eerste leerjaar van de derde graad (5de jaar) Techniek-Wetenschappen worden de leerlingen toegelaten die met vrucht de tweede graad ASO of TSO hebben beëindigd. Om reële kansen te hebben moeten deze studenten in hun vooropleiding wel een belang­rijk pakket wiskunde (mini­mum 5 u/week) en wetenschappen gekregen hebben. Een permanente inzet is onmisbaar.

Toekomstmogelijkheden

Wij durven gerust stellen dat de studierichting Techniek-wetenschappen optimaal voorbereidt op alle studierichtingen in het hoger onderwijs in het exact wetenschappelijk domein. Frequent gekozen richtingen zijn: farmaceutische en biomedische wetenschappen, industriële wetenschappen en professionele bachelor in wetenschappen, biotechniek, gezondheidszorg en onderwijs. De sterkere en zeer gemotiveerde studenten kiezen voor een master in wetenschappen. Ook bestaat de mogelijkheid om een zevende specialisatiejaar in het studiedomein chemie te volgen. Chemische Procestechnieken & Apotheekassistent zijn hier de meest voor de hand liggende richtingen.

Aansluitende richtingen in onze school

Lessentabel
VakAantal lesuren (5de jaar)Aantal lesuren (6de jaar)
Godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Wiskunde
- Wiskunde66
- Wiskunde m.b.v. computer-1
Informatica1-
Lichamelijke opvoeding22
Toegepaste biologie (m.i.v. labo)32
Toegepaste chemie
- Chemie3-
- Analytische chemie-2
- Organische chemie-2
- Chemie practicum33
Toegepaste fysica
- Fysica33
- Fysica practicum22
Totaal3636