Informatie

Algemene omschrijving van de richting

Sociale en technische wetenschappen is een polyvalente richting. De sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen vormen twee belangrijke pijlers van de opleiding. De toepassingen ervan worden in facilitaire contexten aangereikt: het zorg dragen voor de mens (woning, verblijf, …) en zijn omgeving (gebouw, maatschappij, …) op een economisch verantwoorde manier en met aandacht voor duurzame ontwikkeling. Informatica heeft hierbij een ondersteunende rol. Deze richting is aangewezen voor wie interesse heeft voor wetenschappen, maar niet uitsluitend voor de abstract wetenschappelijke benadering. Belangstelling hebben voor de domeinen gericht naar de mens, het samenleven en de maatschappij is onontbeerlijk. In de integrale opdrachten wordt projectmatig gewerkt rond onderzoeken, organiseren, presenteren en eigen studieloopbaan in handen nemen. Tevens maken de leerlingen kennis met het latere beroepsleven tijdens de studiekeuzeprojectweek.

Toelatingsvoorwaarden

Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Sociale en technische wetenschappen worden de leerlingen toegelaten die met vrucht de tweede graad ASO of TSO hebben beëindigd.

Toekomstmogelijkheden

Sociale en technische wetenschappen is een doorstromingsrichting. Het geeft in het hoger onderwijs goede aansluiting op een professionele bachelor in onderwijs (kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs), in de pedagogie van het jonge kind, in verpleegkunde, in ergotherapie, in sociaal werk, in de toegepaste psychologie, ... Voldoende motivatie en aanleg geven ook kansen om te slagen in studierichtingen die voorbereiden op andere paramedische en sociaal-agogisch beroepen. De mogelijkheid voor het volgen van een zevende specialisatiejaar Leefgroepenwer­king, Apotheekassistent , Chemische Procestechnieken, kinderzorg, e.a. bestaat eveneens.

Aansluitende richtingen in onze school

Lessentabel
VakAantal lesuren (5de jaar)Aantal lesuren (6de jaar)
Godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Wiskunde33
Informatica0,51
Natuurwetenschappen
- Natuurwetenschappen theorie33
- Natuurwetenschappen labo11
Chemie en wetenschappelijk rekenen11
Muzikale opvoeding-1
Lichamelijke opvoeding22
Sociale wetenschappen
- Sociale wetenschappen algemeen44
- Sociale wetenschappen economie0,51
Lessen energie en duurzaamheid1-
Integrale Opdrachten55
Creatieve technieken11
Totaal3536

Extra uitleg specifieke vakken