Informatie

Algemene omschrijving van de richting

Gezondheids- en welzijnswetenschappen is een studierichting die naast een algemene ook een psycho-pedagogische, een zorgkundige en een wetenschappelijke vorming geeft. We bestuderen de mens als totale persoon in al zijn aspecten. Stages en seminaries vormen een verrijkend leerproces. Zij hebben geen beroepsgericht karakter, wel een oriënterende functie: de leerlingen motiveren, voorbereiden op en helpen kiezen bij hun verdere studie in het hoger onderwijs. Over voldoende sociale vaardigheden beschikken is nodig om deze studierichting te starten.

Toelatingsvoorwaarden

Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Gezondheids- en welzijnswetenschappen worden de leerlingen toegelaten die met vrucht de tweede graad ASO of TSO hebben beëindigd.

Toekomstmogelijkheden

Gezondheids- en welzijnswetenschappen is een doorstromingsrichting die voorbereidt op een reeks studiemogelijkheden binnen het hoger onderwijs in de paramedische, sociale en pedagogische studiegebieden. De mogelijkheden zijn legio: Bachelor in verpleegkunde, vroedkunde, orthopedagogie, ergotherapie, logopedie, audiologie, podologie, medische beeldvorming, sociaal werk, toegepaste psychologie, pedagogie van het jonge kind, onderwijs, agro- en biotechnologie, specialisatie dierenzorg en master in de kinesitherapie,... Ook HBO5-verpleegkunde en de zevende jaren behoren tot de mogelijkheden zoals zevende jaar Leefgroepenwerking, Kinderzorg, Chemische procestechnieken, Apotheekassistent en Integrale veiligheid.

Aansluitende richtingen in onze school

Lessentabel
VakAantal lesuren (5de jaar)Aantal lesuren (6de jaar)
Godsdienst22
Nederlands33
Frans33
Engels22
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Wiskunde33
Lichamelijke opvoeding22
Toegepaste biologie
- Toegepaste biologie22
- Anatomie en fysiologie22
Toegepaste chemie22
Toegepaste fysica11
Psychologie en pedagogiek33
Gezondheid en welzijn
- Gezondheid en welzijn22
- Gezondheids- en welzijnsgerichte vaardigheden11
Stages en seminaries
- Stages34
- Seminaries21
Totaal3535

Extra uitleg specifieke vakken