Informatie

Algemene omschrijving van de richting

Deze studierichting bereidt je voor op werk in de farmaceutische sector. De opleiding richt zich vooral tot mensen met interesse in wetenschappen en geneesmiddelen. Nauwkeurig kunnen werken, een goed geheugen, grote verantwoordelijkheidszin en vlot met mensen kunnen omgaan zijn noodzakelijke attitudes. De theoretische kennis pas je toe gedurende 300 uren stage in de apotheek.

Toelatingsvoorwaarden

Tot het eerste leerjaar van de derde graad (vijfde jaar) Farmaceutisch-technisch assistent worden de leerlingen toegelaten die met vrucht de tweede graad ASO of TSO hebben beëindigd.

Toekomstmogelijkheden

Met het diploma FTA kan je aan de slag als farmaceutisch-technisch assistent in officina of ziekenhuisapotheken, in groothandels voor farmaceutische producten en in tarificatiediensten. Ook verder studeren is mogelijk: bachelor in voedings- en dieetkunde, in het secundair onderwijs (wetenschappen), in verpleegkunde, in farmaceutische en biologische technieken, in medische laboratoriumtechnieken, in medische beeldvorming, medisch secretariaat,... zijn vaak gekozen studierichtingen. Ook andere studierichtingen binnen het wetenschappelijk studiegebied liggen in het bereik zoals facilitaire dienstverlening, agro- en biotechnologie, vroedkunde, office management,…. Ons zevende jaar Chemische procestechnieken is ook een mogelijkheid.

Aansluitende richtingen in onze school

Lessentabel
VakAantal lesuren (5de jaar)Aantal lesuren (6de jaar)
Godsdienst22
Nederlands33
Frans32
Engels22
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Wiskunde33
Informatica1-
Lichamelijke opvoeding22
Fysica2-
Toegepaste biologie31
Toegepaste chemie
- Toegepaste chemie32
- Labo chemie1-
Geneesmiddelenleer22
Farmaceutische technologie
- Farmac. technol.: theorie22
- Farmac. technol.: Labo2-
Tarificatie en wetgeving1-
Apotheekadministratie-1
Farmaceutische plantkunde-1
Toxicologie-1
Parafarmacie-2
Stages28
Totaal3636

Extra uitleg specifieke vakken