Om onze leerlingen een forum te bieden waar problemen en voorstellen i.v.m. het schoolgebeuren kunnen besproken worden, heeft Sint-Carolus in 1994 een leerlingenraad opgericht, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leerlingen uit respectievelijk het 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de en 7de jaar. We opteren om met vrijwilligers te werken.

We werken op 3 niveaus: de Kernraad, de leerlingenraad per leerjaar en de werkgroepen.

De leerlingenraad per leerjaar

De besproken agendapunten van deze vergadering worden door 2 verkozen leden meegenomen naar de Kernraad. De leerlingenraad vergadert 4 keer per jaar. Van deze vergadering wordt er geen verslag gemaakt.

De Kernraad

De Kernraad bestaat uit 2 verkozen afgevaardigden per leerlingenraad. Deze leerlingen bespreken de agendapunten van de verschillende leerlingenraden. De Kernraad vergadert 4 x per jaar. De leden van de Kernraad vormen de ankerleerlingen: ze zijn het aanspreekpunt voor hun leerjaar. Wanneer belangrijke info moet doorgegeven worden aan de klassen, zullen zij die taak op zich nemen. Van de vergadering van de Kernraad wordt een verslag gemaakt dat doorgegeven wordt aan alle klassen. Die verslagen kan je hier nog eens nalezen. In de Kernraad worden een secretaris en een voorzitter aangeduid.

Werkgroepen

We verwachten dat er uit deze Kernraad werkgroepen ontstaan die rond specifieke thema’s werken, bijvoorbeeld: de werkgroep 100-dagen, de werkgroep refter… Alle geïnteresseerde leerlingen van alle jaren kunnen aansluiten bij een werkgroep. De start van een werkgroep wordt kenbaar gemaakt via TV en de ankerleerlingen.

Wij hopen dat deze vergaderingen een leerschool mogen zijn in democratie. Van de participerende leerlingen wordt immers verwacht dat ze een eigen mening hebben, daarvoor opkomen, rekening houden met de mening van anderen en trachten tot een besluitvorming te komen.

 De leerkrachten die de leerlingenraden begeleiden, zijn:

1e jaar: Tine Blommaert, Katrien Quintelier & Hans De Bock

2e jaar: Anne-Miet Van de Vyver, Lieselotte Clarisse & Rebecca De Smedt

3e jaar: Kurt De Brabander & Tine Maes

4e jaar:  Dominik Maes & Natasha Maes

5e jaar: Hilde Van Marcke & Elena Verdonck

6e jaar: Tine Cornelis & Myriam Spinoy

7e jaar: Lene Van der Veken & Tim Koppen

 

De eindverantwoordelijken

Tine Cornelis

Natasha Maes