Inschrijven in het eerste jaar

Digitaal aanmelden van 30 maart tot en met 24 april

De inschrijvingen voor 1A en 1B voor het schooljaar 2020-2021 verlopen vanaf nu digitaal. Digitaal aanmelden van uw kind, kan van 30 maart 2020 tot en met 24 april 2020. Ga naar www.naarhetsecundair.be. Hier vindt u alle informatie.

Het maakt niet uit op welk moment tijdens deze periode u uw kind aanmeldt want iedereen maakt evenveel kans op een plaats in de school van voorkeur. Ook leerlingen die al een broer of zus op onze school hebben en kinderen van personeel (= voorrangsgroepen) moeten zich aanmelden.

Toewijzing vanaf 6 mei 12.00u

U krijgt per mail en/of per post een bericht. Hierin staat in welke school uw kind een plaats krijgt. 

Inschrijving van uw kind in de toegewezen school: van 9 mei tot en met 3 juni.

Je kan je kind komen inschrijven op zaterdag 9 mei of zondag 10 mei telkens van 13.30u tot 17.00u. Als deze momenten niet passen dan kan je van 11 mei tot 3 juni terecht op onze school tijdens de schooluren of na afspraak. Als u uw kind in deze periode niet inschrijft, vervalt de plaats van uw kind in onze school.

Vrij inschrijven vanaf 8 juni.

Vanaf 8 juni kan je vrij inschrijven . Op www.naarhetsecundair.be vindt u vanaf 5 juni welke school er nog vrije plaatsen heeft. 

Voltooien van de inschrijving op 1 of 2 juli.

Als je alle documenten (rapport, getuigschrift, adviesformulier, zorgformulier) van de lagere school hebt gekregen, dan kan je op 1 of 2 juli een afspraak maken voor een intakegesprek. Pas dan is je inschrijving voltooid.

Inschrijven in het tweede tot en met het zevende jaar

Inschrijven op de openschooldagen 9 en 10 mei

Inschrijven in het tweede tot en met zevende jaar is mogelijk op de openschooldagen, zaterdag 9 mei en zondag 10 mei telkens van 13.30u tot en met 17.00u. Voor nieuwe inschrijving is identiteitskaart en rapport vorige school nodig. Minderjarige leerling én ouder(s)/voogd moeten aanwezig zijn bij de inschrijving. Leerlingen mogen dus niet ingeschreven worden door oudere broer/zus. Meerderjarige leerlingen die inschrijven voor een 7de jaar mogen inschrijven zonder ouders.

Inschrijven na de openschooldagen

​De inschrijvingen voor het tweede tot zevende jaar gebeuren in de L. De Meesterstraat 58. Voor meer info over inschrijvingen in HBO5 Vepleegkunde: klik hier

Het is wel aangewezen om vooraf een afspraak te maken als u de directie wenst te spreken.

Voor nieuwe inschrijving is identiteitskaart en rapport vorige school nodig. Minderjarige leerling én ouder(s)/voogd moeten aanwezig zijn bij de inschrijving. Leerlingen mogen dus niet ingeschreven worden door oudere broer/zus. Meerderjarige leerlingen die inschrijven voor een 7de jaar mogen inschrijven zonder ouders. 

Houd er rekening mee dat sommige studierichtingen snel volzet zijn, dus snel inschrijven is aangewezen.

Indien problemen, dien je contact op te nemen met de directie.