Informatie

Algemene omschrijving van de richting

1A wordt een ontdekkingstocht.

De basisvorming omvat een stevige brok wetenschappen, talen, wiskunde en techniek. In al deze vakken willen we samen met jou, je sterktes en je talenten elke dag meer in de verf zetten en inkleuren. Je wordt uitgedaagd om onze maatschappij in al zijn facetten te leren kennen en jouw sociale competenties brengen we in kaart.

Enkele nieuwe vakken zoals Engels en Mens & samenleving zullen je blik op de wereld alleen maar vergroten We scherpen je creativiteit aan via verschillende vakken en tijdens de vele middagactiviteiten.  Doorheen de wetenschappelijke vakken proberen we te achterhalen of er een STEM-wetenschapper in jou aanwezig is.

De lat voor jou net hoog genoeg leggen is ons streefdoel. Je kan rekenen op de ondersteuning van een enthousiast leerkrachtenteam. Tijdens de FLEX-uren zullen ze je in kleine groepen remediëren om de basisvorming onder de knie te krijgen, of je op dat moment uitdagen om het beste van jezelf te geven. Tijdens deze uren zullen we je ook digitaal vaardiger maken, zodat je klaar bent om in een snel veranderende wereld je mannetje te staan.

Een eigen klaslokaal, een klasgroep tussen de 18 en 20 leerlingen, een klascoachingsuur per week, een eigen speelplaats, onze brede basiszorg en de ondersteuning van een uitgebreid zorgteam zorgen voor een zachte overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Een warm, positief leef- en leerklimaat met duidelijke regels en afspraken bieden je een houvast.

We bieden je een duidelijke structuur om je schoolwerk aan te pakken en te organiseren en leren je strategieën aan om je eigen leerstijl te ontwikkelen. Dat doen we zowel tijdens de lessen, als daarbuiten via huiswerkbegeleiding van 15.30u tot 16.30u. Je kan dan in kleine studeergroepen onder begeleiding van onze leerkrachten of het zorgteam aan de slag.

Via de wekelijkse ontdekkingsmodules laten we je kennis maken met de basisopties in 2A. Proeven van en vooral proberen is hier de boodschap. We laten je niet alleen kennismaken met STEM-Wetenschappen, Maatschappij en Welzijn, maar proberen ook samen met jou tijdens de projectweek in maart de competenties die jij nu al bezit in kaart te brengen. Zo kan je na 1A een goeie keuze maken uit één van de basisopties.

Met de brede waaier aan mogelijkheden die we zullen aanbieden in de 2de en de 3de graad, binnen de domeinen maatschappij & welzijn en STEM, laten we je graag kennismaken in onze 1ste graad.

Je kan in 1A beroep doen op een professioneel leerkrachtenteam.  Ons team is voortdurend op zoek naar innovatieve vormen van lesgeven om ervoor te zorgen dat jij op jouw niveau wordt uitgedaagd en bijgespijkerd.

Je leert in 1A jezelf en je mogelijkheden in te schatten, zodat je goesting krijgt in denken, doen en leren. 

Toelatingsvoorwaarden

Je bent welkom in 1A als je het getuigschrift basisonderwijs hebt behaald.
Lessentabel
Vak1A2A
Godsdienst22
Mens & samenleving2-
Geschiedenis12
Aardrijkskunde21
Natuurwetenschappen21
Techniek22
Wiskunde44
Nederlands44
Frans33
Engels12
LO22
Muziek11
Beeld11
Keuze van de school57
Klascoaching11
Flex: verdieping en remediëring in Frans/Wisk/Ned + ICT21
Ontdekkingsmodules2-
Keuze uit basisopties-5
- Maatschappij en welzijn
- STEM-wetenschappen
Totaal3232

Extra uitleg specifieke vakken