Ongeveer de helft van de opleiding bestaat uit stages waar je  de aangeleerde competenties verder kan inoefenen in het werkveld. Tijdens de stage word je begeleid door de verpleegkundigen van de dienst. Wekelijks komt een stagebegeleider van de school samen met jou werken en bespreek je je functioneren op stage. Deze individuele begeleiding geeft je optimaal leerkansen.

Lesperioden van 2 tot 5 weken worden afgewisseld met stageperioden van 4 tot 8 weken.

Tijdens je opleiding zal je stage lopen in ziekenhuizen, woon-en zorgcentra, de thuisverpleging, psychiatrische centra en wijkgezondheidscentra. Deze centra liggen verspreid over Waas- en Denderstreek en Antwerpen. De stageplaatsen worden in de mate van het mogelijke gekozen in de nabijheid van je woonplaats, maar hou er rekening mee dat een verplaatsing nodig kan zijn. Je volgt de uren van de dienst waar je stage loopt: vroege en late dienst, af en toe een weekend. In het derde jaar van de opleiding worden eveneens stages voorzien tijdens de nacht. In principe wordt er geen stage gelopen tijdens de schoolvakanties, tenzij een inhaalstage moet worden georganiseerd.

Voor een periode van 4 weken  kan je  als derdejaarsstudent een internationale stage lopen of een andere stage kiezen in een domein dat je ligt.

Medisch onderzoek

Voor je op stage gaat, ga je op medisch onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een arts van de arbeidsgeneeskundige dienst. De concrete regeling wordt je op school meegedeeld. Belangrijke medische gegevens worden door de student onder gesloten omslag afgegeven aan de directie van de school.