Modulair systeem

De opleiding is modulair georganiseerd. Het eerste en het tweede jaar bestaan telkens uit twee modules van 20 weken, het derde jaar bestaat uit één module van 40 weken. Een week bestaat uit 36 lesuren. Je kan op twee momenten tijdens het schooljaar de opleiding starten, namelijk op 1 september en op 1 februari. Lessen en stage worden buiten de schoolvakanties gepland.

Als je de tweede module met succes hebt beëindigd, kan je je laten registreren als zorgkundige. Dit is interessant als je een vakantiejob zoekt. Wil je voortijdig je studies stopzetten,  kan je als zorgkundige aan de slag.

Indien je een studiegetuigschrift 2de graad secundair onderwijs (of daarmee gelijkgesteld) hebt, ontvang je na het succesvol afronden van het laatste jaar, naast het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde, je diploma secundair onderwijs.

Je start de opleiding met de module ‘initiatie verpleegkunde’. In deze module word je ingewijd in de wereld van de verpleegkunde. Je krijgt een stevige theoretische basis met o.a. anatomie, farmacologie, klinisch redeneren, gezondheidswetenschappen enz.. We wijzen je in de volledige opleiding op het belang om te leren en te werken vanuit een wetenschappelijke basis (Evidence Based Practice (EBP)).  Er is ook een groot luik praktijk voorzien waarin je eenvoudige verpleegkundige zorgen zoals hygiënische zorgen, opname parameters, toedienen lavementen en de eerste stappen in relationele vaardigheden worden aangeleerd. Dit alles wordt afgewisseld met 2 x 4 weken stage in het werkveld.

In de module ‘verpleegkundige basiszorg’ bouwen we verder op de theoretische vakken van de eerste module, je leert als verpleegkundige te observeren en te communiceren. In de praktijkvakken leer je inspuitingen geven en eenvoudige wondzorg uitvoeren. Tijdens je 2 x 4 weken stage  kan je al het aangeleerde toepassen en verder inoefenen.

De module ‘oriëntatie algemene gezondheidszorg’ (OAGZ) loopt parallel met de module ‘oriëntatie ouderen- en geestelijke gezondheidszorg’ (OOGZ). Deze twee modules bieden als theorie pathologie (ziekteleer), gezondheidswetenschappen, ethiek en andere inhouden. Daarnaast oefen je ook verpleegkundige technieken  zoals sonderen, infuustherapie, wondzorg, communicatie en relationele vaardigheden. De module OAGZ concentreert zich vooral op de ziekenhuiswereld, de daar veelvoorkomende pathologie en de nodige technische handelingen worden aangeleerd. Je loopt stage  in ziekenhuizen. De module OOGZ gaat dieper in op de ouder wordende mens en de omkadering die daarvoor geboden wordt. In deze module komt ook de geestelijke gezondheidszorg aan bod. Je maakt kennis met psychische aandoeningen, therapieën en jouw functie in dit kader. In de module OOGZ loop je stage in instellingen voor geestelijke gezondheid en ouderenzorg .

‘Toegepaste verpleegkunde’ is de module die de opleiding afsluit. In tegenstelling tot de vorige modules duurt deze module een heel jaar. In het laatste jaar van je opleiding worden de theorie en praktijk verder uitgediept voor de verschillende domeinen (ziekenhuis, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg). In de gemeenschappelijke stam is onder meer een stage thuisverpleging voorzien. Naast deze stam kan je kiezen voor een  oriëntatie. Je kan kiezen tussen algemeen ziekenhuis, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Je loopt 20 weken stage. Er is een deel van het stagetraject waar je zelf een keuze kan maken voor een bepaalde stageplaats. Je kan ook kiezen voor een stage in het buitenland. Als je slaagt voor deze module behaal je het diploma gegradueerde in de verpleegkunde. Je kan, ongeacht je gekozen oriëntatie, tewerkgesteld worden in alle domeinen van de gezondheidszorg.

Comptetentiegericht

Om als verpleegkundige te kunnen starten in het werkveld moet je niet alleen de gepaste attitude ontwikkelen, je moet ook heel wat dingen kunnen en kennen. Al dit “kennen, kunnen en zijn” is gebundeld in 10 competenties. De leerstof is uitgeschreven in deze competenties. De competenties evolueren in moeilijkheidsgraad naarmate je verder staat in de opleiding. Je krijgt de kans om ze te verwerven zowel in theorie als in praktijk. De helft van de opleiding verloopt in het werkveld waar je  de aangeleerde competenties verder kan inoefenen.

Evaluatie

Tijdens je opleiding worden de 10 competenties regelmatig  geëvalueerd , dit gebeurt aan de hand van toetsen of opdrachten. Elke module sluit af met een integratieproef. Deze toetst – theoretisch en/of praktisch – of je over de nodige parate competenties beschikt om de volgende module te starten.

 

Extra informatie: 
AttachmentSize
Image icon Vakken.jpg231.05 KB