Als student in het HBO5 geniet je een intensieve begeleiding door de leerkrachten omdat we in kleine klasgroepen werken. De opleiding bestaat de helft uit stage, in de andere helft krijg je theorie afgewisseld met een uitgebreid deel praktijk. Hierdoor is de opleiding zeer geschikt voor leerlingen uit het beroeps secundair onderwijs (BSO) en leerlingen uit het technisch secundair onderwijs (TSO) die vooral praktijkgericht zijn. Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je voldoen aan één van volgende voorwaarden:
 • over een diploma secundair onderwijs beschikken;
 • een studiegetuigschrift 6de jaar BSO behaald hebben (je hoeft dus niet eerst een 7de jaar te doen);
 • je hebt geen diploma en bent minstens 18 jaar: je slaagt in een toelatingsproef.
Vrijstellingen kunnen enkel gegeven worden voor een module, niet voor vakken. De mogelijkheid tot vrijstelling wordt individueel besproken met de directie (link voor contact). De voorwaarden om aan de toelatingsproef te kunnen deelnemen zijn:
 • Je hebt geen diploma secundair onderwijs noch een getuigschrift 3de graad BSO en bent minstens 18 jaar.
 • Je bent minstens 18 jaar en behaalde een diploma in een ander land, dit diploma werd niet gelijkgesteld.
Een toelatingsproef ziet er als volgt uit:
 • Curriculum Vitae In dit document worden gegevens opgevraagd in verband met identificatie, opleiding, werkervaring, taalkennis en motivatie.
 • Schriftelijke/mondelinge toets: Je wordt getoetst op eenvoudige reken- en taalvaardigheden. Aan de hand van een gevalsstudie  wordt getest of je kan opzoeken  op internet en deze gegevens kan verwerken in een word document op de computer. Dit laatste deel wordt ook mondeling getoetst.
 • Gesprek: Aansluitend op de schriftelijke toets is er een gesprek met de verantwoordelijke van de toelatingsproef. Hierin worden je motivatie, mondelinge taalvaardigheid en persoonlijke mogelijkheden getoetst.
De toelatingsklassenraad beslist op basis van deze proef of je de opleiding kan starten. De toelatingsproeven vallen dit schooljaar op: 
 • Donderdag        23/01/2020         8.30 u
 • Maandag           22/06/2020         8.30 u --> Deze toelatingsproef wordt verschoven naar 28/8
 • Vrijdag               28/08/2020         8.30 u
Door een nijpend tekort aan verpleegkundigen (verpleegkunde is een knelpuntberoep) zijn er ondersteunende mogelijkheden om de opleiding te volgen: Voorwaarden en informatie vind je voor: VDAB Project 600 (indien je in de zorgsector werkt)