HBO5 Verpleegkunde informeert

Al het laatste nieuws op 1 pagina

Nieuwsbrief juni 2023

Zij-instromers

Zij-instromers

Zij-instromers in Sint-Carolus HBO5 Verpleegkunde
lees meer

Doorlichtingsverslag

Doorlichtingsverslag

Doorlichtingsverslag Sint-Carolus HBO5 Verpleegkunde.
lees meer

Ons werkjaar in een notendop

Ons werkjaar

Ons werkjaar in een notendop.
lees meer

Hervorming

Hervormingen

Hoe zit het nu met die hervormingen?
lees meer

Zij-instromers in Sint-Carolus HBO5 Verpleegkunde

41% van de studenten HBO5 zijn zij-instromers, 59% zijn generatiestudenten. Als we kijken naar de financiering van de opleiding, dan zorgt 19% van de zij-instromers voor een eigen financiering, de overige 81% wordt gefinancierd door project 600, Kies voor de Zorg en VDAB. Het overgrote deel 64% van de zij-instromers stroomt in met diploma BSO of 7de specialisatiejaar. Binnen de overige studenten zijn er 11% die een diploma TSO of ASO hebben behaald. 16% van de zij-instromers start de opleiding met een toelatingsproef omwille van het niet behalen van diploma SO of in het bezit zijn van een buitenlands diploma dat wettelijk niet erkend wordt als voldoende voorwaarde om te starten met de opleiding.

Initiatie Verpleegkunde
Generatiestudent 62%
Zij-instromer 38%
Verpleegkunde Basiszorg
Generatiestudent 78%
Zij-instromer 22%
Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg
Generatiestudent 44%
Zij-instromer 56%
Oriëntatie algemene gezondheidszorg
Generatiestudent 48%
Zij-instromer 52%
Toegepaste verpleegkunde
Generatiestudent 50%
Zij-instromer 50%

Statuten zij-instromers

Eigen
0%
Project 600
0%
#kiesvoordezorg
0%
VDAB
0%

Doorlichtingsverslag Sint-Carolus HBO5 Vepleegkunde

Tijdens de doorlichting in schooljaar 2021-2022 werden alle 20 HBO5-opleidingen verpleegkunde in Vlaanderen beoordeeld op de volgende kwaliteitsverwachtingen::

 1. Curriculum
 2. Krachtige leeractiviteiten op de school en in het werkveld
 3. Ontwikkelingsgerichte feedback en evaluatie
 4. Transparante en toegankelijke begeleiding
 5. Deskundig team
 6. Stimulerende leer-, leef- en werkomgeving
 7. Kwaliteitsontwikkeling en -communicatie

 

Onze school kreeg, net zoals 12 andere scholen, van het inspectieteam een ‘Gunstig Advies waarbij het bestuur zich moet engageren om de tekorten weg te werken.

Bekijk hier de samenvatting van onze evaluatie

Curriculum
Sterke punten Werkpunten
Inhoudelijk sterk, dynamisch, innovatief en afgestemd op het werkveld. Wetenschappelijk onderbouwd en internationaal en intercultureel gericht. Verdere uitbouw van duidelijke leerlijnen binnen en tussen de verschillende onderdelen.  
Krachtige leeractiviteiten op de school en in het werkveld
Sterke punten Werkpunten
• Competentieontwikkelend leren, zelfregulerend en zelfreflecterend vermogen staat centraal.
• Betekenisvolle inhouden en activiteiten die trapsgewijs zijn opgebouwd in stijgende moeilijkheidsgraad.
• Doelgericht lesgeven en het efficiënt benutten van de onderwijstijd.
• Brede basiszorg nog verder uitbouwen.
• Meer inzetten op individuele remediëring.  
Ontwikkelingsgerichte feedback en evaluatie
Sterke puntenWerkpunten
• Sterke feedbackcultuur.
• Kwaliteitsvolle evaluatie op stage in samenspraak met mentoren.
Theoretische evaluatie meer doelgericht uitwerken

 

Transparante en toegankelijke begeleiding
Sterke puntenWerkpunten
De school stemt haar begeleiding flexibel af op de context, de mogelijkheden en de noden van de lerende

Alle lerenden met noden in voldoende mate bereiken.

Deskundig team
Sterke puntenWerkpunten
• De verpleegkundige kwalificaties en competenties zijn divers en vormen de basis voor een deskundig team
• Sterke vakinhoudelijke kennis van docenten.
• Sterke aanvangsbegeleiding

• Meer systematische begeleiding van alle teamleden.
• Cultuur van (zelf)reflectie verhogen.
• Professionaliseringsbeleid meer doelgericht uitwerken, ook op pedagogisch-didactisch niveau.

Stimulerende leer-, leef- en werkomgeving
Sterke puntenWerkpunten
• De leer-, leef- en werkomgeving is stimulerend en afgestemd op de leerdoelen. Voorzieningen, infrastructuur en leermiddelen zijn vlot toegankelijk en staan in functie van het leerproces van de lerende.
• Psychosociaal en fysiek welbevinden van zowel leraren als lerenden wordt zowel formeel door middel van bevragingen als informeel opgevolgd.

Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne nog doeltreffender opvolgen.

Kwaliteitsontwikkeling en -communicatie
Sterke puntenWerkpunten
• De school werkt samen met verschillende partners om haar kwaliteit te versterken. Ze betrekt hierbij het werkveld in sterke mate.
• De opleiding borgt systematisch wat kwaliteitsvol is en verankert dat in haar hele werking en ontwikkelt verbeteracties voor haar werkpunten.

• Een efficiënt en effectief kwaliteitszorgsysteem (verder) uitwerken voor de verschillende beleidsdomeinen en op de verschillende niveaus en alle relevante aspecten doelgericht, systematisch en cyclisch evalueren.
• De communicatie over de kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling.

Het volledige verslag is na te lezen op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Ons werkjaar in een notendop

Hoe blijven we onze kwaliteit borgen en bijsturen?
 • Integratiedag

  Integratiedag voor module IV organiseren we samen met WZC Sint Jozef (Zorgnetwerk Trento, Moerzeke), en WZC Hofstede in Sint-Niklaas. Op deze dag volgen de studenten les in de woonzorgcentra en wordt de geziene leerstof geïntegreerd aangeboden via authentieke casussen van bewoners.

 • Stagebegeleiding

  Stagebegeleiding voor eerstejaarsstudenten werd éénmalig verhoogd van 12u naar 16u.

 • BelRai

  Al onze docenten kregen de voorbije schooljaren een opleiding BelRai en dit zal een nog prominentere plaats innemen in ons curriculum.

 • Groeitraject

  In functie van de toestroom en de begeleiding van alle lerenden wordt gewerkt aan een groeitraject binnen de opleiding.

 • Leerlijnen

  Leerlijnen worden in kaart gebracht om zo ons curriculum nog efficiënter en doelgerichter uit te werken.

 • Kwaliteitsbewaking

  Kwaliteitsbewaking wordt efficiënter ingezet door meer zichtbaar gebruik te maken van PDCA-cyclus.

 • Mentorendag

  Op 25 mei 2023 organiseerden we een mentorendag met aandacht voor stagebegeleiding en diversiteit.

 • Nascholingen

  Interne nascholingen zowel op vakinhoudelijk gebied als op pedagogisch-didactisch vlak.

 • Nieuwsbrief

  Lancering van een jaarlijkse nieuwsbrief om onze partners te informeren over onze opleiding.

Hoe zit dat nu met die hervorming?

Het wetsvoorstel omtrent de basisverpleegkundige werd op 22/6/23 goedgekeurd.

Dit zal impact hebben op onze opleiding en op de studenten die binnen 3 jaar zullen afstuderen met het diploma basisverpleegkunde. De studenten zullen afstuderen als autonome basisverpleegkundige in minder complexe situaties. In complexere situaties werkt de basisverpleegkundige in teamverband in samenspraak met de verpleegkundige verantwoordelijk voor de algemene zorg (de vroegere bachelor verpleegkundigen) of met de arts. Het zijn deze laatsten die de initiële inschatting doen van de mate van complexiteit. De basisverpleegkundige voert de zorgen uit zoals aangegeven  in  het verpleegplan opgesteld door de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg die de verpleegdiagnose stelt. Dat verpleegplan vermeldt ook de grenzen waarbinnen de basisverpleegkundige zelf elementen uit het verpleegplan kan aanpassen.

Daarnaast is er een aanpassing van de lijst van verpleegkundige technische verstrekkingen die door een basisverpleegkundige uitgeoefend mogen worden. De hoeveelheid technische verstrekkingen zou worden uitgedund waardoor afgestudeerde basisverpleegkundigen niet alles meer mogen uitvoeren wat verpleegkundigen met een HBO5 diploma verpleegkunde wel mogen doen. (Enkele voorbeelden zijn: intraveneuze perfusie via een poortkatheter, assistentie bij chirurgische ingrepen, verwijderen van epidurale katheters, …).

Van zodra alle wijzigingen duidelijk zijn zal de hervorming van de HBO5-opleidingen volgen. We houden alle partners hier zeker van op de hoogte.

Meer info kan je terugvinden via deze link.

Het meest waardevolle dat wij hebben is elkaar. Samenwerken en samen leren verrijkt niet alleen jezelf, maar geeft ook de kracht om anderen naar een hoger niveau te tillen.

Aangepast traject De Lijn op 1 september

Vanaf 9.00uur rijden de bussen niet meer over de markt van Sint-Niklaas.

Opgelet voor de scholieren. Jullie kunnen ’s morgens nog wel afstappen op de markt, maar als jullie terug naar huis gaan niet meer. Dan moet iedereen naar/via het station of de vervanghalte vóór de markt.”


Gebruik gerust de app van ‘De Lijn’.