Informatie

Algemene omschrijving van de richting

Aan de afgestudeerden uit de studierichting Verzorging wordt de mogelijkheid geboden om zich te specialiseren in de Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige. De nadruk wordt gelegd op complexe zorgsituaties bij de bejaarde zorgvrager en de thuiszorg in al zijn aspecten. De blokstages richten zich op deze specialisaties. Wie slaagt in deze studies behaalt het diploma secundair onderwijs specialisatie Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige.

Toelatingsvoorwaarden

Houder zijn van een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graag bso, behaald in een studierichting van het studiegebied personenzorg

of

Houder zijn van een diploma secundair onderwijs, behald in een studierichting van het studiegebied personenzorg: Sociale en technische wetenschappen, Gezondheids- en welzijnswetenschappen of Jeugd- en gehandicaptenzorg.

Toekomstmogelijkheden

Na het zevende jaar Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige kan je verder studeren in:

  • het secundair onderwijs: bv. zevende Se-n-se-jaar Leefgroepenwerking tso of Animator in de ouderenzorg tso en  Integrale veiligheid tso;
  • een professionele bacheloropleiding: bv. verpleegkunde,  kleuteronderwijs;
  • hoger beroepsonderwijs verpleegkunde.

Wie na het zevende jaar Thuis- en bejaardenzorg/Zorgkundige niet verder wenst te studeren, kan aan de slag:

  • in woon- en zorgcentra
  • in dagcentra voor bejaarden
  • in organisaties die instaan voor thuiszorg
  • bij psychiatrische verzorgingstehuizen
  • in gezinsvervangende tehuizen
  • bij organisaties die instaan voor de opvang  van kraamgezinnen
  • in een ziekenhuis als zorgkundige

 

Aansluitende richtingen in onze school

In de pers

Een opleiding met gegarandeerd werk

Lessentabel

Vak

Aantal lesuren

Godsdienst

2

Project algemene vakken

4

Expressie

2

Frans

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

- Pedagogisch en agogisch handelen

4

- Directe zorg

3

- Indirecte zorg

3

- Stage

12

Totaal

35

Extra uitleg specifieke vakken