Informatie

Algemene omschrijving van de richting

Deze studierichting bereidt je voor op werk in de farmaceutische sector. De opleiding richt zich vooral tot mensen met interesse in wetenschappen en geneesmiddelen. Nauwkeurig kunnen werken, een goed geheugen, grote verantwoordelijkheidszin en vlot met mensen kunnen omgaan zijn noodzakelijke attitudes. De theoretische kennis pas je toe gedurende 300 uren stage in de apotheek.

Toelatingsvoorwaarden

Alle leerlingen die wensen in te schrijven moeten in het bezit zijn van het diploma secundair onderwijs:

Worden automatisch toegelaten: leerlingen uit het studiegebied Chemie (Techniek-wetenschappen en Chemie)

Worden toegelaten na gunstig advies van de klassenraad: leerlingen die hun diploma secundair onderwijs behaalden in een aso- of andere tso-studierichting. Deze leerlingen hebben bij voorkeur een richting gevolgd met chemie en biologie of natuurwetenschappen in de derde graad.

Toekomstmogelijkheden

Het beroep van Apotheekassistent is als officieel beroep erkend (KB 03/02/97).

Met het certificaat van het 7de jaar Apotheekassistent voldoe je aan de voorwaarden van dit koninklijk besluit.

Je kan aan de slag in apotheken, ziekenhuisapotheken en farmaceutische bedrijven.

Lessentabel

Vak

Aantal lesuren

Godsdienst

1

Nederlands

1

Farmaceutische plantkunde

1

Farmaceutische technologie

- Farmaceutische techn. theorie

3

- Farmaceutische techn. labo

3

Geneesmiddelenleer

4

Parafarmacie

2

Toxicologie

1

Tarificatie en wetgeving

1

Toegepaste biologie*

3

Toegepaste chemie*

3

Toegepaste fysica

1

Seminarie

2

Stages

10

Totaal

36

* Leerlingen kunnen hiervoor uitzonderlijk een gedeeltelijke vrijstelling krijgen.

Extra uitleg specifieke vakken