Informatie

Algemene omschrijving van de richting

Jongens en meisjes die meer praktische dan theoretische aanleg bezitten en vooral belangstelling hebben om met mensen om te gaan, zullen hier zeker aan hun trekken komen. Naast de noodzakelijke theoretische basiskennis wordt veel aandacht gegeven aan de technische en praktische opleiding gericht naar de personenzorg. Zin voor verantwoordelijkheid en sociale bewogenheid zijn uiterst belangrijk.

Toelatingsvoorwaarden

Tot het eerste leerjaar van de tweede graad (derde jaar) Verzorging-voeding worden de leerlingen toegelaten die het tweede leerjaar van de eerste graad (tweede jaar) secundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd. Tot het tweede leerjaar van de tweede graad (vierde jaar) Verzorging-voeding worden de leerlingen toegelaten die het eerste leerjaar van de tweede graad (derde jaar) secundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd.

Toekomstmogelijkheden

De richting Verzorging-voeding tweede graad is een uitstekende voorbereiding op de studierichtingen van onze derde graad BSO namelijk Verzorging en Logistiek medewerker in voeding en zorg (Organisatiehulp). Elk van deze richtingen waarborgen trouwens een degelijke beroepsvorming in de zorgsector.

Aansluitende richtingen in onze school

Lessentabel

Vak

Aantal lesuren (3de jaar)

Aantal lesuren (4de jaar)

Godsdienst

2

2

Nederlands

3

3

Frans

2

2

Maatschappelijke vorming

2

2

Wiskunde

2

2

Informatica

1

1

Natuurwetenschappen

-

2

Muzikale opvoeding

1

1

Plastische opvoeding

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Verzorging-Voeding

- Gezondheidszorg & voeding

8

7

- Gezondheidszorg & relationele opvoeding

4

5

- Gezondheidszorg & lifestyle

4

4

- Trends & Interieur

2

-

Klasuur

1

1

Totaal

36

36

Extra uitleg specifieke vakken