Informatie

Algemene omschrijving van de richting

In de studierichting Techniek-wetenschappen streeft men ernaar een volwaardige algemene vorming te koppelen aan een technisch-wetenschappelijke. Wetenschappen en wiskunde worden benadrukt zonder daarom de taalvakken uit het oog te verliezen.

Toelatingsvoorwaarden

Tot het eerste leerjaar van de tweede graad (derde jaar) Techniek-wetenschappen worden de leerlingen toegelaten die het tweede leerjaar van de eerste graad (tweede jaar) ASO of TSO met vrucht hebben beëindigd en voldoende sterk zijn in de vakken wetenschappen en wiskunde. Tot het tweede leerjaar van de tweede graad (vierde jaar) Techniek-wetenschappen worden de leerlingen toegelaten die het eerste leerjaar van de tweede graad (derde jaar) ASO of TSO met vrucht hebben beëindigd en voldoende sterk zijn in de vakken wetenschappen en wiskunde.

Toekomstmogelijkheden

De richting Techniek-wetenschappen tweede graad is de ideale voorbereiding op de studierichtingen Techniek-wetenschappen (derde graad) en Chemie (derde graad). Ook de overige studierichtingen van onze derde graad, namelijk Farmaceutisch-technisch assistent, Sociale en technische wetenschappen, Gezondheids- en welzijnswetenschappen, Jeugd- en gehandicaptenzorg sluiten hierbij zeer goed aan.

Aansluitende richtingen in onze school

Lessentabel

Vak

Aantal lesuren (3de jaar)

Aantal lesuren (4de jaar)

Godsdienst

2

2

Nederlands

5

5

Frans

3

3

Engels

2

2

Geschiedenis

1

1

Aardrijkskunde

1

1

Wiskunde

5

5

Informatica

1

1

Muzikale opvoeding

1

-

Plastische opvoeding

1

-

Lichamelijke opvoeding

2

2

Biologie

- Biologie theorie

1

1

- Biologie labo

1

1

Chemie

- Chemie theorie

2

3

- Chemie labo

2

3

Fysica

- Fysica theorie

2

2

- Fysica labo

2

2

Wetenschappelijk rekenen

1

1

Klasuur

1

1

Totaal

36

36

Extra uitleg specifieke vakken